Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 08-2004


...... ... .

 

 

Kinh Điển:
 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Tâm Tịnh dịch
Kinh Bốn mươi hai chương. Thích Viên Giác dịch

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Tỳ Kheo Thích Hằng Quang giảng giải

 

Luật:


Tâm Như Trí Thủ toàn tập

 

Lịch sử:

 

Việt Nam Phật Giáo sử luận. Nguyễn Lang

Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới. Andrew Skilton (Dharmacari Sthiramati). Tỳ-kheo Thiện Minh chuyển dịch

Lược sử Phật giáo Trung Quốc.Thích Viên Trí
50 năm chấn hưng Phật Giáo Việt Nam. Thích Thiện Hoa soạn dịch.

 

Phật học cơ bản:
 

Khai thị. quyển 1. HT Tuyên Hóa

Pháp Tạng Phật Giáo VN số 20 . Nhiều tác giả

 

Triết:

 

 Phật giáo, những vấn đề triết học. O.O. Rozenberg

 

Tịnh độ:

 

Pháp môn niệm Phật. Hòa Thượng Thích Hồng Đạo


Thiền:

 

Sống Thiền. E. Herrigel.  NS Trí Hải

Thiền và võ đạo. Ngô Ánh Tuyết  - Vương Long

Phương pháp tu trì của thiền tông. Thích Duy Lực

Thiền Luận ( tập1). Trúc Thiên dịch

 

Ăn chay

 

Bí quyết để sống khỏe. Trần Anh Kiệt
 

Khoa học:

 

Lễ Phật và Y học.Ðạo Chứng Pháp Sư biên thuật.

 

Nếp sống:

 

Liễu phàm tứ huấn. Tuệ Châu, Bùi Dư Long dịch

Rằm tháng Sáu: ngày Chuyển Pháp Luân. Bình Anson

 

 

Tái sanh

 

Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại.Tỳ kheo Thích Tâm Quang trích dịch

Tạng Thư Sống Chết. Sogyal Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịchThơ ca Phật Giáo:
 

Hoa nở trong vách đá. Quảng Diệu Trần Bảo Toàn

Thị Ngạn Am. Quảng Diệu Trần Bảo Toàn

Ai cập huyền bí . Nguyễn Hữu Kiệt

Á Châu huyền bí. Nguyễn Hữu Kiệt

Đông Phương huyền bí. Nguyễn Hữu Kiệt

Một ngày cho Mẹ . Võ Hồng 

Lời sám hối của Cha.  Võ Hồng

Am Mây Ngủ. Nhất Hạnh

Góp Nhặt Lá Bồ Đề. Thích Tịnh Nghiêm

 

Nghiên cứu

 

Những Nét Văn Hóa Của Ðạo Phật. TT. Thích Phụng Sơn

 

 

Giới thiệu Website mới:

Mind of Buddha: Buddhist tapes sent to beginers, Contains useful links, MP3s, Voice recording, Chanting, Images, Photography, e-books, relics, Sutras, Graphics, online help, Bodhisattvas stories, Biographies, Temple Directories, Useful tips, Buddhist News, Translations, Chinese and Vietnamese Menus- Check us out! This website is created by Tam Lac.

 

Trang Nhà  Đạo Phật Ngày Nay đã hoạt động trở lại: Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, kể từ tháng 7-2004, Đạo Phật Ngày Nay sẽ hoạt động trở lại sau hơn 1 năm bị gián đoạn. Ban Biên Tập rất mong nhận được sự đóng góp bài vở của chư tôn đức và quý Phật tử. TK Thích Nhật Từ

 

 

 

---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au