Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)...... ... .


 Vu Lan Báo Hiếu :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông Bạch Vu Lan PL 2549 của HT Thích Quảng Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông Bạch Vu Lan PL 2549. HT Thích Như Huệ
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư mời Tham Dự Lễ Vu Lan. Tu Viện Quảng Ðức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ân Nghĩa Sanh Thành. (sách) Nhiều tác giả
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ân Nghĩa Sanh Thành. (tuyển tập nhạc) Nhiều tác giả

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời ru của mẹ. Quảng Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm thâm ân. Đặng Thúy Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mẹ. Diệu Thư

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Vu Lan Nguyễn Du lập đàn bạt độ cô hồn thập loại. Thích Tâm Tôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan hoài niệm và hồi ký về Mẹ. Thích Nữ Diệu Vân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chiều ơi. Phúc Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quá trình hình thành lễ Vu Lan báo hiếu. Giác Nghiêm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo hiếu. Thích Nguyên Chơn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đưa mẹ qua sông. Tường Giao

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm tưởng về ngày lễ Vu Lan.Thích Thánh Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiệp. Thích Tâm Minh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhật Bản với Phật giáo và lễ Vu Lan. Giác Nghiêm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người mẹ trên chiếc xe Jige. Phúc Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Còn mãi lời Ôn. Tâm Thủy
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm linh đạo đức qua truyền thống Vu Lan báo hiếu của PG. Thích Thiện Đạt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Viết cho Ba. Nguyên Thảo
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tập San Nghiên Cứu Phật Học số 14 (mới)
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Bông Hồng Cài Áo. Thích Nhất Hạnh. Ngọc Hân đọc (mới)

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Bài giảng của Sư Bà Hải Triều Âm (mới)
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Lò Sát Sanh thời nay. DVD (mới)
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Lò Sát Sanh thứ 2: giết thú lấy da làm áo DVD (mới)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đố vui có thưởng nhân mùa Vu Lan
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Vu Lan Bồn  
(Xem tiếp tuyển tập Vu Lan)


Kinh điển:
 

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh An Ban Thủ Ý Lược Giải. Thích Đạt Đạo biên soạn

Y Công Đức Kathina -TK Thích Đổng Minh soạn

 

Nghi lễ:

Nghi Lễ . Thích Diệu Tánh
Nghi Lễ. Thích Hoàn Thông 

Tìm hiểu về lễ bái. Nguyên Khang

Cách tôn kính đúng pháp. TN Hằng Liên

Phật Học:

 

Ngũ uẩn trong Bát Nhã Tâm Kinh. Nguyễn Đức Can

Từ bi và trí tuệ “Con người và Đạo Phật, mê hay ngộ”. Nguyễn Đức Can

 

Bồ Tát:

Truyền Thuyết Bồ Tát Quan Âm. Diệu Hạnh Giao Trinh (dịch Việt)

 

Khoa học:
 

Đạo của vật lý. Fritjof Capra. Nguyễn Tường Bách dịch

 

Lịch sử:
 

Việt Nam Phật Giáo Sử lược. Thích Mật Thể

 

Danh nhân thế giới:

 

Cuộc Đời Thánh Tăng Ananda. Hellmuth Hecker.  Nguyễn Điều dịch


Phật Giáo và Thời đại:

 Phật giáo trong thế kỷ mới tập II. Nhiều tác giả.

Tập san:

 

Tập san Pháp Luân số 16.

 

Thơ văn:
Dòng tâm. Thiện Năng

Đường về bao xa. Diệu Trân

Pháp hội chưa tàn. Diệu Trân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyệt Lộ chàng. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nắng và Hoa Sen. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc biếc hoa vàng. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Áo Nghĩa Thư  Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thấy rồi. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đêm và Hoa quỳnh Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mưa và hoa bưởi. Diệu Trân

 

Thánh tích:

 

Những Hang Động Tuyệt Mỹ

Ký sự chùa Hương. Nguyễn Đức Can

Truyện ngắn
 

Kế hoạch Hoàng Tử. Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Đường xưa mây trắng. Thích Nhất Hạnh
Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch


Xã Hội:

 

Nấc Thang Cuộc Đời. Đại Sư Tinh Vân. TN Huệ Phúc dịch

 

Văn Hóa:

Đạo Phật và đời sống con người. Nguyên Khang

Luận thảo Bát Nhã Tâm Kinh. Nguyên Khang

Luận thảo về chữ Tâm trong pháp của Phật. Nguyên Khang

Mối quan hệ văn hoá giữa Trung Hoa và Ấn Độ. Amartya Sen.Đỗ Kim Thêm dịch

 

Âm nhạc Phật Giáo:
 

Huệ Ca 1. Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Huệ Ca 2 Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Huệ Ca 3 Nhạc Sĩ Trần Quan Long
Tuệ Ca Nhạc Sĩ Trần Quan Long

Sử Ca Nhạc Sĩ Trần Quan Long

 

Thành Kính Tưởng Niệm:

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đổng Minh (mới)

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Giác Nhiên

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Từ Quang
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trí Thủ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu

Thành kính tưởng niệm HT Thích Huyền Vi
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trung Quán
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Hồng Tứ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thanh kiểm
Thành kính tưởng niệm HT Thích Nguyên Ngôn
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Đàm Lựu
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải


 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com