Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


   

 

 

Tuyển tập Vu Lan 2008
 

 

Kinh Điển:

Ý nghĩa Thí Dụ Đức Phật thọ ký cho Thanh văn . HT Thích Trí Quảng

Khổ hạnh. Quảng Tánh

Niềm tin của nàng Ambapàli . Thích Nguyên Hùng

 

Mật Tông:

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Phật nói Đế Thích Nham bí mật thành tựu nghi quỹ. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói kinh Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quỹ. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Để Lị Tam Muội Gia Bất Động Tôn Oai Nộ Vương Sứ Giả Niệm Tụng Pháp. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thắng Quân Bất Động Minh Vương Tứ Thập Bát Sứ Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quỹ Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Vô Năng Thắng Đại Minh Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Vô Năng Thắng Kim Cương Hỏa Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Các Tinh Mẫu Đà La Ni. Huyền Thanh dịch


Lịch Đại Tổ Sư :
Ngày về nguồn - hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư. Thích Nguyên Siêu


 

Tâm Lý:

Tâm lý Phật giáo trong Tây Du Ký. HT Thích Thiện Siêu

Sống thật. Minh Niệm

 

Xã Hội:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cẩm nang cư sĩ. Tâm Diệu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bảo vệ gia đình khỏi đổ vỡ. Nhất Hạnh -Diệu Liên dịch

 

Ni giới:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ni giới Việt Nam ngày nay. Thích Nữ Hương Nhũ

 

Khoa Học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Có thế giới khác không? Đòan Văn Thông

 

Triết học: 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Tư tưởng Không cuả Phật Giáo Đại Thừa  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Tư tưởng Hữu cuả phái Hữu Bộ  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vấn đề tâm thể trong Tâm lý học Phật giáo. Thích Tâm Huyền

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ Tát và tánh không trong kinh tạng Pali Đại Thừa. Thích Nữ Giới Hương

 

Tịnh độ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng Tịnh Độ trong PG Đại Thừa. Thích Tiến Đạt

 

Quốc tế:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vài nét về vương quốc Phật giáo Bhutan

 

Thơ văn:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngọc báu trong lời kinh. Liên Hoa

 

Nhạc Phật Giáo:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu Lan Nhớ Cha. Nhạc Võ Tá Hân. Thơ Thích Nguyên Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dựng Mái Chùa Xưa ( thơ Tuệ Kiên ) –  melody     mp3     pps
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh Hào Quang Quảng Ðức  (thơ Lâm Như Tạng) - Hợp Ca     mp3
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
The Three Refuges
 (thơ Thích Nhất Hạnh) - Hợp Ca     mp3     music
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Thầy Về Đây ( thơ Tuệ Kiên ) – Quang Minh     mp3
 

Pháp âm:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bảy bước thành công: 01> 02 . Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bảy bài kệ của 7 Đức Phật : 01> 02 Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiếp nhơn sanh:  01> 02 Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khai thị về phiền não: 01> 02 Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh nghiệm tu: 01> 02 Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Di Đà & 48 lời nguyện: 01> 02
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu tâm: 01> 02 Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu làm sao: 01> 02 Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tu mau kẻo trễ: 01> 02 Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tám điều giác ngộ:  01 > 02 Thích Phật Đạo giảng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền học: 01 > 02 Thích Phật Đạo giảng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười điều về phát Bồ đề tâm: 01> 02> 03> 04 Thích Phật Đạo giảng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mười gia sản quý báu: 01> 02> 03> 04> 05> 06 Thích Phật Đạo giảng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Và Cuộc Sống  Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu giáo lý PG NGuyên Thủy Thích Hạnh Bình


Tìm hiểu về PG Tây Tạng:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu về Tây Tạng 01. Quốc Việt phỏng vấn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu về Tây Tạng 02. Quốc Việt phỏng vấn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu về Tây Tạng 03. Quốc Việt phỏng vấn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa

 

 

Hình ảnh:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tưởng niệm Đức Tăng Thống

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ An Vị Phật tại Tu Viện Viên Đức

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh An Cư Kiết Hạ 2008 tại Chùa Linh Sơn, Victoria

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuần lễ tu niệm và chiêm bái Xá Lợi tại Tu Viện Quảng Đức, tháng 10-2008

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân
Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng cổng Tam Quan Chùa Cổ Lâm (Seattle)
 

Giới thiệu trang nhà mới:
 

Chùa Viên Giác, Germany
Chùa Vạn Hạnh, France
Chùa Đại Bi Tâm, Sweden

Tuệ Chủng

Buddhist Sutra

Universal Dharma (Abhinyana)

Tibetan Community in Australia

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước

 

 


 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544