Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 09-2003


...... ... .


 Kinh Điển:

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch


Triết học Phật giáo:

Tiểu Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken. HT.Quảng Độ dịch

Nghi Lễ Phật Giáo

Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ. Thích Giải Hòa

Thiền học :

Tổ  Bồ Ðề Ðạt Ma. Chánh Trí
Đối thoại Thiền.  Giai Không
 

Truyện ngắn :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hư hư lục . Thích Nữ Như Thủy
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chiếc áo nhiều đầu. Minh Mẫn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi có mặt . Võ Hồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh Đạo Vàng ( online) Võ Đình Cường
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

Thơ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bướm bay vườn cải hoa vàng. Thích Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quê hương còn đó. Mặc Giang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngược dòng thế giới. Thích Nhật Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đồi Trại Thủy.  Lâm Như Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cha sống mãi giữa đời con. Lâm Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đến và đi. Phổ Đồng
 ---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com