Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 08-2004


...... ... .


 Kinh Điển:
 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Lương Hoàng Sám. HT Thích Viên Giác dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng nghĩa. TT. Thích Thiện Trí
Kinh Ðịa Tạng Mật Nghĩa . Chánh Trí Mai Thọ Truyền
 

Kinh Pháp Cú.

Thi Kệ Pháp Cú Kinh. Tịnh Minh dịch  

Từng giọt  nắng hồng. Tịnh Minh dịch  

Kinh Pháp Cú. Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ

 

Phật học cơ bản:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Tạng Phật Giáo VN số 20 . Nhiều tác giả
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những điểm đặc sắc của PG.
Lâm Thế Mẫn.  Thích Chân Tính dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái niệm cơ bản về niềm tin PG. Pháp Sư Quảng Tịnh (soạn) T. Ðạo Cơ (dịch)


 

Chết và tái sinh :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tử Niệm. Thích Nữ Minh Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tạng Thư Sống Chết.
Sogyal Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vòng Luân hồi. Tỳ kheo Khantipalo.Phạm Kim Khánh dịch (mới)


Thiền :
 

Sự quan trọng của Chánh Niệm. Thiền Sư U Silananda.Nita Truitner dịch
Sống Thiền.E. Herrigel.  NS Trí Hải

Thiền và nghệ thuật.  Thảo Vô Trần

Sống Thiền. Vĩnh Hảo

Mặt hồ tĩnh lặng. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch

Giác niệm về hơi thở . Bhikkhu Buddhadasa Cư sĩ Thiện Nhựt dịch
Sáu cửa vào động thiếu thất. Bồ Đề Đạt Ma. Trúc Thiên dịch
 

Khoa học:

Darwin và thuyết Tiến hóa   Trần Chung Ngọc
Lược sử thời gian. Stephen Hawking. Cao Chi Phạm Văn Thiều dịch

Ăn Chay :
 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Vấn đề ăn chay, ăn mặn trong đạo Phật. Nhiều tác giả
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Canh dưỡng sinh. Lập Thạch Hòa.Thạch Thượng Nghi. Trần Anh Kiệt

Nhân vật:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Căn Duyên dẫn tôi đến với Đạo Phật. TT Abhinyana. Như Hoàng dịch


Thánh tích Phật Giáo:

Mùi Hương Trầm. Nguyễn Tường Bách
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành hương đất Phật. Trần Trọng Thức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch Sử Chùa Tháp Trung Quốc. Trương Mạn Ðào. Tuệ Khai dịch

Thơ ca Phật Giáo:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế Tôn Ca (12.000 câu).(Tập thơ). Tâm Nhiên Nguyễn Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập.
(Tập thơ).Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh sáng Á Châu. (Tập thơ).Sir Edwin Arnold. Đoàn Trung Còn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tặng một vầng trăng (truyện thơ) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Qua suối mây hồng. Phạm Thiên Thư

Cựu Tăng Ni  Sinh Phật học:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nội San số 02 . Nhiều tác giả
 

Truyện ngắn :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tách Trà Còn Nóng. Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khôn quá hóa dại. Thiện Anh Lạc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Thích Chơn Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu
  Kinh Bách Dụ (Online) . Thích Nữ Như Huyền
  Kinh Bách Dụ (CD-Rom) . Thích Nữ Như Huyền

Thông Báo, tin tức, Sự Kiện:
 

Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ 14 sẽ viếng thăm Canada vào tháng 4-2004

Mời nghe Chương trình phát thanh Cam Lồ do TV Quảng Đức thực hiện

Mời hùn phước ấn tống Kinh Sách nhân mùa Phật Đản lần thứ 2628

Phật Pháp Nhiệm Mầu - chuyến đi hoằng Pháp Mỹ quốc của TT Như Điển

 

---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com