Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


   

 

 

Kinh Điển:

Một sự ra đời mang đến hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Quảng Tánh

Không bao giờ thỏa mãn. Quảng Tánh

Không nên sống quá lâu tại một nơi. Quảng Tánh

 

Mật Tông:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Các Nẻo Ác. Q thượng  Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Các Nẻo Ác. Q. Hạ Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Nhất Kế Tôn Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quỹ. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Chiến Đấu Của Na La Diên Thiên Với A Tu La Vương. Huyền Thanh dịch

 

Phật Học:

Phật Giáo và Cuộc Sống. Thích Hạnh Bình

Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên. Thích Hạnh Bình

Lục Ba La Mật là gì. Hoang Phong

Một câu chuyện về vô minh.  Hoang Phong

Những lời cuối cùng của Phật.  Hoang Phong

Người Phật giáo nhìn vạn vật như thế nào?  Hoang Phong

Sự yên lặng của Phật. Hoang Phong

Thế nào là Tu Tập Phật giáo?  Hoang Phong

Vài lời dạy thực tiễn của Đức ĐẠT-LAI LẠT-MA về sự tu tập. Hoang Phong 

Ý nghĩa của sự không tranh biện trong Phật giáo. Hoang Phong

Pháp Tu Chứng Chánh Ðẳng Giác Của Ðức Phật.  Phổ Nguyệt

 

Xã Hội:
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những ưu tư khi người xuất gia phụng dưỡng Cha Mẹ ở chùa . Chúc Phú

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh hào quang của Phật hay sự hồi sinh của Phật giáo Á Châu Hoang Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Số phận lạ lùng của Phật giáo .Hoang Phong

 

Lịch Sử:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Đế Asoka. Hộ Giác

 

Văn Hóa:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những bài Kinh để hát-- Trường hợp của Kinh Bát Nhã   Hoang Phong

 

Chết - Tái sanh: 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Có ma hay không ? Hoang Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phong trào hoả táng tại Âu châu . Hoang Phong

 

Quốc tế:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Borobudur, ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới. Hoang Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu về Tây Tạng 01. Quốc Việt phỏng vấn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu về Tây Tạng 02. Quốc Việt phỏng vấn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm hiểu về Tây Tạng 03. Quốc Việt phỏng vấn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa

 

Triết học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân quả đồng thời. Hồng Dương

 

Văn thơ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chiếc lá bồ đề. Huỳnh Như Phương

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Anh phải sống. Khái Hưng- Nhất Linh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đồng đô la bất hạnh. Patrick White. Đinh Việt Tú dịch

 

Thơ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gởi tiếng chuông quê nhà. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử diễn ca. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Còn đó một lối về. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gởi lại chùa Thầy. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đi qua năm tháng. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cơm chùa. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Em quỳ. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cười thiền. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuông vọng. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chiêm bao. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa quê. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vịnh chùa Một Cột. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chong một ngọn đèn. Vĩnh Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ào. Vĩnh Hữu

 

Hình ảnh:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm chùa Khánh Anh. Pháp

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tưởng niệm Đức Tăng Thống

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuần lễ tu niệm và chiêm bái Xá Lợi tại Tu Viện Quảng Đức, tháng 10-2008

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân
Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng cổng Tam Quan Chùa Cổ Lâm (Seattle)
 

Giới thiệu trang nhà mới:

Chùa Viên Giác, Germany
Chùa Vạn Hạnh, France
Chùa Đại Bi Tâm, Sweden
Suối Từ

Tuệ Chủng

Buddhist Sutra

Universal Dharma (Abhinyana)

Tibetan Community in Australia

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly
 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước

 


 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544