Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 10-2002


...... ... .Kinh Điển:

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Duyên Sanh . HT. Thích Tâm Châu  dịch
Kinh Già Da Sơn Đính . HT. Thích Tâm Châu  dịch
Kinh 42 chương . HT. Thích Tâm Châu  dịch
Kinh Chính Hạnh . HT. Thích Tâm Châu  dịch
Kinh Thiện Ác Nhân Quả . HT. Thích Trung Quán  dịch

Lược giải Kinh Duy Ma. HT. Thích Trí Quảng
Lược giải Kinh  Pháp Hoa. HT. Thích Trí Quảng
Lược giải Kinh Hoa Nghiêm.  HT. Thích Trí QuảngLuận:

Đại Trí Độ Luận . HT Thích Thiện Siêu dịch
Thành Duy Thức Luận. HT Thích Thiện Siêu dịch

 

 

 Phật học:

Đức Phật và Pháp Giáo Hóa Của Ngài, Thích Đức Thắng.
Từ Thánh Đế Hữu Tác Đến Chân Lý Tối Hậu, Thích Thái Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Đạo đức và hạnh phúc . Thích Viên Trí


Pháp môn Tịnh Độ :

Lá Thư Tịnh Độ .  Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Quyết Nghi.  Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thập yếu . Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tây Phương Nht Khóa. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm


Mật Tông :

Bộ Mật Tông . Thích Viên Đức
Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng. Keith Dowman. Lê Trung Hưng dịch


Triết học :

 Tánh Không .  Kỹ sư Nguyễn Trung Hiếu

Phật Giáo và Khoa Học :

Phật Giáo và Khoa học . Trần Như Mai dịch
Đạo Phật siêu khoa học . Nguyễn Học Tài

Phật Giáo và Thời đại :

Đối thoại giữa triết học và tôn giáo. Jean F.Revel, M. Ricard . BS Hồ Hữu Hưng biên dịch


Thiền học Phật giáo :


  Chơn Tâm Trực Thuyết Thiền sư Phổ Chiếu. Thích Đắc Pháp dịch

Truyện ngắn :

Kho báu nhà thiền . Thiền sư Văn Thủ. Định Huệ dịch
Tế Điên Hòa Thượng. Đồ Khùng dịch
Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

Lịch sử :

 

Niên biểu Phật Giáo Việt Nam . Trần Tri Khách

Nhân vật :

Sơ lược tiểu sử HT. Thích Minh Hạnh . Môn Ðồ Pháp Quyến
Sơ lược tiểu sử TT Thích Chơn Thanh . Môn Ðồ Pháp Quyến
Sơ lược tiểu sử TT Thích Minh Phát . Môn Ðồ Pháp Quyến

Phật giáo quốc tế :

Phật giáo tại Mông Cổ . Thích Nguyên Tạng

Thơ :


Tuyển tập thơ. Thích Thiện Hữu
Tâm vắng lặng . Thích Thiện Hữu

Tưởng niệm
HT. Thích Thiện Siêu :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gia tài để lại. Nguyên Anh-Nguyên Vương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đàm hoa lạc khứ.  Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Tăng và Cuộc đời . Thích Viên Trí 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đường đi không gió, lòng sao lạnh!.  Ni sư Thích Nữ Trí Hải 

Thành kính phân ưu :

Thành kính Phân ưu cùng  ĐĐ Thích Đồng Trí

Thông Báo :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về Lớp Phật Học Thực Nghiệm tại Texas, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo Khóa Tu Bát Quan Trai, Chủ Nhật, ngày  27-10-2002
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về Tiệc chay gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức, 20-10-02
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo của Tu Viện Vạn Hạnh - Tu Viện Nguyên Thiều

---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng tháng : 
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com