Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 10-2003


...... ... .


 Kinh Điển:

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch

Thiền:

Đối thoại Thiền.  Giai Không

Tịnh Độ :
 


 

Truyện ngắn :

 

Ăn Chay:

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Thay đổi cách nhìn về loài vật. Jeremy Rifkin .Tâm Diệu dịch
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Loài Vật cũng có con tim. Pháp Hạnh dịch

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Sứ đồ chay tịnh
. Tâm Quang
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Mười bước dễ dàng để ăn chay
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Ăn chay . Bác sĩ Trần Xuân Ninh
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Lợi ích từ sự ăn chay. Chánh Tâm
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Tại sao chúng ta ăn chay? Việt Chí Nhân
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Ăn chay đúng cách và đầy đủ. Thiện Tuệ

 

Nếp Sống Đạo :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật hóa gia đình. Thích Giải Hiền
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhân duyên hội ngộ. Thiện Anh Lạc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Viếng thăm hai cơ sở từ thiện ở Huế. Trần Niệm Từ


---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com