Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 10-2004


...... ... .


Kinh Điển:
 

Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hiền Ngu  Thích Trung Quán dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Tâm Tịnh dịch
Kinh Bồ Tát Thiện Giới. Thích Thiện Thông dịch 

Quả Dự Lưu. Bình An Sơn

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Tỳ Kheo Thích Hằng Quang Giảng Giải

Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Hòa Thượng Thích Trí Quảng dịch
 

Luật:


Tâm Như Trí Thủ toàn tập

 

Lịch sử:

 

Việt Nam Phật Giáo sử luận. Nguyễn Lang

Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới. Andrew Skilton (Dharmacari Sthiramati). Tỳ-kheo Thiện Minh chuyển dịch

Lược sử Phật giáo Trung Quốc.Thích Viên Trí
50 năm chấn hưng Phật Giáo Việt Nam. Thích Thiện Hoa soạn dịch.

 

Phật học cơ bản:
 

Phật Học Căn Bản. Thích Giải Hiền

Khai thị. quyển 1. HT Tuyên Hóa

Tám pháp thế gian. Bình An Sơn

Sống tỉnh thức trong cuộc đời. Thích Nhuận Hải

Nghiệp là một định luật luân lý đạo đức. Thích Nữ Diệu Minh

Ngũ uẩn theo quan điểm sinh lý học và duy thức học. TN. Huệ Liên 

Nhân quả. Thích Đức Thắng

Nhị đế. Thích Đức Thắng

Tứ đế. Thích Đức Thắng

Luân hồi nghiệp báo. Thích Đức Thắng

Hãy Nhìn Phiền Não Bằng Con Mắt Khác. Lama Zopa Rinpoche. Diệu Liên dịch. 

Thực tại hiện tiền. Viên Minh

 

Tưởng niệm:

 

Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Bóng áo nâu. Tập sách về cuộc đời Thượng tọa Thích Chơn Thanh.
 

Kỷ yếu tang lễ Ni trưởng Sư Bà Diệu Không

Tưởng niệm Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải
 

Triết:

 

 Phật giáo, những vấn đề triết học. O.O. Rozenberg

 

Tịnh độ:

 

Pháp môn niệm Phật. Hòa Thượng Thích Hồng Đạo


Thiền:

 

Cội nguồn truyền thừa.-Thiền thất khai thị lục.  Thích Duy Lực dịch

Sự quan trọng của Chánh Niệm. Thiền Sư U Silananda.Nita Truitner dịch

Những bài học về Thiền của Đức Phật. Claudia Kalb. Trần Như Mai dịch

Sống Thiền. E. Herrigel.  NS Trí Hải

Thiền và võ đạo. Ngô Ánh Tuyết  - Vương Long

Thiền Luận (tập1). Trúc Thiên dịch

 

 

Xã Hội

 

 Làm thế nào để xây dựng hôn nhân tốt đẹp. Thích Giải Hiền

 Đạo Phật và đời sống con người. Nguyên Khang

 

 

Tái sanh

 

Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại.Tỳ kheo Thích Tâm Quang trích dịch

Tạng Thư Sống Chết. Sogyal Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch


 

Thơ:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thơ: Vô Thường; Rằm lá; Chùa Xa; Với cầu tre. Thu Nguyệt
 


Truyện ngắn:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mưa nắng hai mùa. Thu Nguyệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trên sông. Thu Nguyệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hương Bát Nhã. Thu Nguyệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lá rụng về đâu? Thu Nguyệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những Bí Ẩn Về Tiền Kiếp & Hậu Kiếp. Ðoàn văn Thông

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ðịa Ngục Du Ký. Thích Nữ Huệ Hiền  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con Ðường Ba Bậc. Vũ Hạnh

 

Nghiên cứu

 

Những Nét Văn Hóa Của Ðạo Phật. TT. Thích Phụng Sơn

Tập san Pháp Luân PL. No.4

Tập san Pháp Luân PL. No.5

Tập san Pháp Luân PL. No.6

 

 

 

---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com