Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 


Kinh điển:

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh A Hàm. Trường Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm Việt dịch

Kinh Trung A Hàm. HT Thích Thanh Từ dịch Việt

Trung A Hàm. Cao đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang Việt dịch 

Trung Bộ. HT Thích Minh Châu dịch 

Kinh A-Di-Đà. Cưu Ma La Thập. Yếu giải: Thích Trí Húc. Thích Tuệ Nhuận dịch.

Bản đồ Kinh Hoa Nghiêm

Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tỳ-kheo-ni Viên Minh biên tập

Kinh Đại Bi Liên Hoa. Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm.

Tứ Niệm Xứ. Tỳ-kheo-ni Pháp Quang

Kinh Thiện Sanh

Kinh Pháp Hoa. HT Thích Trí Quảng

Kinh Nhật Tụng. TKN Hải Triều Âm soạn dịch

Bí Truyền Kinh Vương. Thích Như Điển


Pháp Âm:

  Bài giảng của chư Tôn Đức Tăng Ni
( nghe trực tuyến hoặc download về máy để dành nghe).

 

Phim truyện Phật Giáo:
 

Nghịch Duyên
Giải oan (video)

Tham tiền niệm Phật. (Chùa Hoàng Pháp VN thực hiện) (video)
Oai nghi cua người tu Phật thất (Chùa Hoàng Pháp VN thực hiện) (video)

 

Phật học:

Thước đo người tu. Thích Trí Siêu

Tâm và Ta. Thích Trí Siêu

Thức Thứ Tám. Tiến Sĩ Lâm Như Tạng
ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Đề nghị với ngư dân gốc Việt.  Hương Bình Lê Hữu Dản
 

Triết học:

Bát bất trung đạo. Thích Như Điển

 

Thiền định:

Pháp hành đưa đến bình an. Thiền Sư U Pandita

Bổn lai diện mục. Thích Trí Siêu

 

Lịch Sử:

Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi. Paul Croucher. Thích Nguyên Tạng dịch

 

Luật:

Tính thiết yếu của giới luật.  Như Việt

 

Xã Hội:

Lòng bi mẫn vô biên. Khyentse Rinpoche. Liên Hoa dịch

 

Nghi lễ:

Nghi Lễ . Thích Diệu Tánh
Nghi Lễ. Thích Hoàn Thông 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Huyền Tôn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Bảo Lạc dịch
 

Chết và Tái Sinh:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ai được quyền bảo người khác chết?. Hương Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáu thân trung ấm. Chagdud Khadro. Nguyên Giác dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sinh mệnh tức Không . Hồng Dương Nguyễn Văn Hai 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tạo sinh vô tính và vấn đề sinh đạo đức.  Nguyễn Văn Tuấn

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Tạo sinh vô tính và cái chết của Thượng đế. Nguyễn Văn Tuấn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vấn đề Sinh Sản Vô Tính. Bác sĩ Nguyễn Ý-Đc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tính Luân Lý Của Việc Tạo Sinh. Phó Tế Nguyễn Văn Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhu cầu cho lý trí trong thời đại tạo sinh vô tính
. Nguyễn Văn Tuấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vũ trụ và con người trở lại vấn đề tạo sinh vô tính. Hoàng Quyên
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Phân tích cấu trúc di truyền DNA . BS Nguyễn Đình Nguyên
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ Dolly đến Eve:
Một biến chứng của nhân loại. Trần Bình Nam 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân loại trông đợi gì ở Công nghệ sinh học hiện đại. Đặng Đức Vượng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triễn vọng về sự phát triển của Đạo Phật trên thế giới vào tk 21. Mật Nghiêm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khoa học ngày nay
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tranh Cãi Về Tạo Sinh Vô Tính Con Người Tại Ủy Ban Pháp Lý Liên Hiệp Quốc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) California dự định cấm tạo sinh vô tính thú cưng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vatican kêu gọi ngăn cấm tạo sinh vô tính ở con người

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan  ủng hộ việc tạo sinh vô tính con người

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ðiều trần về tạo sinh vô tính 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật Và vấn Đề Tạo Sinh Vô Tính

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nam Hàn thành công việc nhân bản vô tính một con chó
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhà khoa học tạo sinh cừu Dolly được cấp phép sao bản con người
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cloning con người, bước chẳng đặng đừng.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dự án nhân bản người giải trình trước Quốc hội Mỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bàn về chủ đề Nhân bản. (Clonnning)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ai được quyền bảo người khác chết?. Hương Bình
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những cái chết khác nhau trong cuộc sống hôm nay

 

Nghệ Thuật Sống Đẹp:

Xem tuyển tập Nghệ Thuật Sống Đẹp

 

 

Thơ văn_ Truyện tích:

Góp nhặt lá vàng. Ngốc Tử

Tâm cảnh_trăng sầu. Nguyên Khang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khúc Ca Vô Thường. Diệu Tuyền

Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Việt Nam. Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập
Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch

 

 

Thành Kính Tưởng Niệm:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổ Liễu Quán. Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Bửu Huệ

Thành kính tưởng niệm HT Thích Đổng Minh

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Giác Nhiên

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Từ Quang
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trí Thủ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu

Thành kính tưởng niệm HT Thích Huyền Vi
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trung Quán
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Hồng Tứ
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thanh kiểm
Thành kính tưởng niệm HT Thích Nguyên Ngôn
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Đàm Lựu
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ Môn Phái Chúc Thánh Quảng Nam.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Thư của Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Úc Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiến Nghị Thư của Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Khánh Thành Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức. Úc Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo thay thư mời tham dự ra mắt sách Thức Thứ Tám tại Sydney
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiến Nghị Thư của Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 5
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con tìm Cha. Seri Pitman

Giới thiệu trang nhà mới:
 

Lâm Tế Chúc Thánh
Tiếng Từ Bi
Tu Viện Vạn Phật Đảnh
 


 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544