Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 


Kinh điển:
 

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Vạn Phật.Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn. Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn
 

Lễ khánh tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Phật Học Cơ Bản:

 

 Trái tim của Bụt Thích Nhất Hạnh
 


Luận:
 

Khảo nghiệm Duy Thức Học. HT Thích Thắng Hoan

Luận về con đường giải thoát. Ưu Ba Đề Sa (Uptissa). Tăng Già Bà La dịch Hán Sa Môn Thích Như Điển dịch Việt

 

Thiền Định:

Thiền sư Dōgen, sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản. Tâm Thái
Thiền Lâm Tế Nhật Bản.  Matsubara Taidoo. Thích Như Điển dịch

Phật Giáo và xã hội Tây Phương:

Đạo đức học PG trong hoàn cảnh Tây Phương. GS J. Whitehill.T Nguyên Tạng dịch
Người Phật tử Tây Phương  nghĩ gì về Thuyết Luân Hồi? GS W.L. King.T Nguyên Tạng dịch

Phật Giáo và Xã Hội:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Con Đường Phát Triển Tâm Linh. Thích Trí Hoằng


 Phật Giáo Thế Giới:

 

Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi. Paul Croucher. Thích Nguyên Tạng dịch

Nhân vật Phật Giáo Thế Giới:

HT.Dhammananda, nhà truyền giáo nổi tiếng ở Mã Lai. Thích Nguyên Tạng
Luật Sư Christmas Humphreys, Người thiết lập nền tảng cho Phật Giáo Anh Quốc  Thích Nguyên Tạng


Tịnh Độ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lượt Thuật Hành Trạng HT Quảng Khâm. Ni Chúng Vĩnh Minh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Vô Tướng. Tiêu Bình Thật. Hạnh Cơ dịch

Mật Tông:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN (Tập 1) . T. Viên Đức, T.Thiền Tâm, T.Quảng Trí, T. Thông Đức, CS Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN (Tập 2) . T. Viên Đức, T.Thiền Tâm, T.Quảng Trí, T. Thông Đức, CS Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân
 

Chuyện Đời Tự Kể:

  Cảm niệm Ân Sư. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Con sẽ sống Mẹ ơi. Đỗ Minh Hội
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cánh hoa Anh đào con dành tặng cho Ba. Danayama
 


Hội Thảo:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hội Thảo Quốc Tế : Phật Giáo Trong Thời Đại Mới

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hội Thảo Cư Sĩ Phật Tử Long An

 

 

Truyện tích:
 

Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch


Thơ văn Phật Giáo:

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Giới thiệu sách Tuệ Sỹ Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Mộng .Duyên Hà Lê Phục Thủy
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh buổi giới thiệu sách Tuệ Sỹ Đạo Sư, Thơ và Phương Trời Mộng .
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuệ Sỹ, Thái độ của một nhà sư nhập thế. Nguyên Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuệ Sỹ, thơ và con đường trung đạo. Nguyên Siêu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuệ Sỹ, Thái độ của một nhà sư nhập thế. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bước nhảy của chim hồng. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lên chùa (thơ) Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đảnh lễ Thầy.(thơ)  Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lưng trời cánh hạt. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khách trần. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dấu chân chú điệu. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháo bông Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bình thường tâm thị đạo. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vườn đêm. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một mảnh phương tâm không chỗ gởi. Diệu Trân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nắng đọng sân chùa. Diệu Trân
 

 

Thành kính tưởng niệm:

 

Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
Ni Trưởng Thích Nữ Như Hoa

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
 

Tiệc Chay làm phước giúp công trình trùng tu Chùa Giác Uyển (tổ chức tại San Jose, Cali, 5-11-06)

Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình đại trùng tu Chùa Thiên Phước, Tỉnh Sóc Trăng

Thông báo về việc thực hiện Bộ Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại – TT Thích Nguyên Siêu
Thư kêu gọi bảo trợ và ủng hộ Tạp Chí Phương Trời Cao Rộng. TT Thích Nguyên Siêu

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2007 của TT Như Điển
Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc
Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu thứ 5 tại Nam Úc, từ ngày 31-12 đến 4 tháng 1-2007

Lịch sinh hoạt năm 2006 của Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Khóa tu học Phật Pháp Mỹ Châu kỳ I (26-31/12/2006) tại Tuhuacana, Texas, USA
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Thư Ngỏ Xin Đóng Góp để Ấn Tống Kinh Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Sách mới của Nhà Sách Văn Thành
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kính mời em triển lãm bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ (dài 50 mét) tại Melbourne, Úc Châu
 

 

Giới thiệu trang nhà mới:

Phật Giáo Úc Châu
Chùa Phước Long
Thôn Di Đà
Chìa khóa học Phật
ng Thư Phật Học
Đại Tượng Phật
Thơ Nhạc Mặc Giang
Quỳnh My
Nhị Tường

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |
09 | 10| 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544