Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


 

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

 

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

 

 

 

 

 

 

Kinh điển:

Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, Thích Hành Trụ dịch

Kinh Dược Sư (5 ngôn ngữ, pdf) Nguyên Tánh dịch

Kinh Bát Đại Nhơn Giác.Thích Minh Quang dịch

Kinh Thắng Man, HT Thích Trí Quang dịch

 

Thiền:

Duy Lực Ngũ Lục. Quyển Hạ. HT Thích Duy Lực

Thiền học Nam truyền.Joseph Goldstein và Jack Kornfield (Tỳ kheo Giác Nguyên dịch).

Thiền đạo. Ni sư Trí Hải

Vấn đáp thiền và Phật pháp. HT Thích Duy Lực

  Hành Trình Đến Chánh Niệm. Tự Truyện Của Bhante G. 

  Thực tại thiền. Đương Đạo

  Triệu Luận lược giải. HT Thích Duy Lực

Bài tụng Sandōkai (Tham đồng khế). Tâm Thái

 


Tịnh Độ:
Kinh nghiệm niệm Phật. Diệu Âm

 

Phật Học:

Những giáo huấn của Gampopa 

Bát Chánh Đạo. Thiền Sư Gunaratana. Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

Bốn Mùa Hoa Giác. TKN Huệ Hải

Niết Bàn. Thích Thông Huệ

Báo hiếu là phải phát Bồ Đề Tâm. Thích Đức Trí  

Đắc không tánh: phước đức khôn lường. Phổ Nguyệt

 

Lịch sử:

2500 Phật Giáo. Gs. P.V. Bapat

 

 

Mật Tông

Cu-lợi-già-la đại long thắng ngoại đạo phục đà-ra-ni kinh. Thích Viên Đức dịch

Phật nói Kinh Thắng Ma Ni La Đản.  Huyền Thanh dịch  

Phật nói Kinh Thắng Lạc Xoa Đà La Ni.  Huyền Thanh dịch

Phật nói Kinh Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú.  Huyền Thanh dịch

Tiêu Trừ Nhất Thiết Thiểm Điện Chướng Nạn .....(PDF) Huyền Thanh dịch  (mới)
Thọ Bồ-đề tâm Bồ-tát giới yết-ma nghi quỹ. Thích Viên Đức dịch

Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú Kinh Huyền Thanh dịch

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Trị Bệnh Hợp Dược Kinh. Huyền Thanh dịch

Kim Cương Đỉnh Thắng Sơ Du Già Trung Lược Xuất.  Huyền Thanh dịch

Thắng Sơ Du Già Nghi Quỹ Chân Ngôn. Huyền Thanh dịch

Phật nói Kinh Địa Tạng Bồ Tát Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Địa Tạng Bồ Tát Nghi Quỹ.. Huyền Thanh dịch

Phật nói Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bào Tàng Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ. Huyền Thanh dịch

Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà la Ni. Huyền Thanh dịch

 

Thánh tích:

Xứ Trầm Hương. Quách Tấn

Đi tìm dòng sông trong huyền thoại của Thiền sư Liễu Quán. Hồ Đắc Duy

 

Xã hội - Thời đại

Những tôn giáo lớn trong đời sống nhân loại. HT Thích Tâm Quang

Phật Giáo và hòa bình thế giới .Bổn Tánh. Thích Thiện Long dịch

Hạnh phúc lứa đôi. Ven. Dr. K. Sri Dhammananda. HT Thích Tâm Quang dịch

Đề án nhà tù giải thoát. Thanh Liên dịch

 

 

Danh Nhân:
Tâm ảnh Trúc Lâm. Trần Kiêm Đoàn

 

Truyện -Văn -Thơ:

Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng. Tuệ Sỹ

Tu bụi. Trần Kiêm Đoàn

To Learn. Diego Souza, Maximiano

Trăng Lăng Già vẫn sáng soi. CS Liên Hoa

Nguyễn Du đã chịu ảnh hưởng Phật Giáo như thế nào. Đại Lãn

Nhạc Phật Giáo:
  Diệu Pháp Âm. Nhạc của Chúc Linh
 

Tập san:

Phương trời cao rộng số 16

 

Tái sanh-Thần đồng:

Khi chết không mang theo được gì. Đoàn Văn Thông

 

Hình ảnh:

Tết Trung Thu tại Tu Viện Quảng Đức

Cách hành xử ( dạng hình ảnh powerpoint)

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
Khóa Tu học Phật Giáo Úc Châu kỳ 7 (3-7/1/08) của Giáo Hội
Thông báo về việc thực hiện Bộ Văn Học PGVN Hải Ngoại.

Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trìnhtrùng tu Chùa Kỳ Viên, Đà Nẵng.
Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Pháp Hải, Ninh Hòa, Nha Trang.
Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Quang Minh, Tỉnh Bình Phước.

Thư Ngỏ vận động trùng tu Tịnh Xá Ngọc Bình, Tỉnh Bình Phước.
Thư Ngỏ vận động trùng tu Chùa Bảo Tích, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Lời Cáo Bạch Đại Trùng Tu Tổ Đình Từ Đàm.
Thư Ngỏ về việc tổ chức khóa An Cư Kiết Hạ tại Ấn Độ.

Cẩn Bạch Thư về công trình trùng tu Chùa Long An tỉnh Quảng Trị.
Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc

 


Giới thiệu trang nhà mới:
 

Đại Tạng Kinh Việt Nam
Chùa Diệu Không
International Association of Buddhist Universities
Triumph Tours

Buddhist Travel
Buddhist Channel

 

 

 

 

 

 


 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước

 


 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544