Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


   

 

 

 

 

Kinh điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi thức tụng niệm Đại Bi Chú. PS Thánh Ấn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh A Nan vấn Phật sự cát hung. Thích Nhuận Nghi dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh A Nan vấn Phật sự cát hung. Thích Đức Niệm dịch

Diệu Huệ Đồng Nữ. Đường hướng xây dựng hạnh phúc cao thượng

 

Mật tông

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bắc Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên Vương Thần Diệu Đà La Ni Biệt Hạnh Nghi Quỹ. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ.  Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Già đà kim cương chân ngôn.  Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) A Tra Bạc Câu Phó Chúc Chú. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh A Tra Bà Câu Quỷ Thần Đại Tướng Thượng (Dâng Lên) Phật Đà La Ni Thần Chú. Huyền Thanh dịch

 

Nghi lễ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghi Thức Tụng Niệm hàng ngày của hai giới xuất gia và tại gia . Thích Thiên Thành soạn

 

Phật Học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời vàng của thầy tôi. O-rgyan-'jigs-med-chos-kyi-dban-po

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật Xưa và Nay. Thích Hạnh Bình

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người Phật tử. Thích Phổ Huân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh tấn Ba La Mật . Thích Phổ Huân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm cảnh người niệm Phật. Thích Phổ Huân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp âm mầu nhiệm. Thích Phổ Huân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chân lý cuộc đời. Thích Phổ Huân

 

PG Quốc tế

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Úc Châu- Một vùng đất xa xôi với những ngôi chùa Phật giáo  trong thời đại mới. Hoang Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Indonesia. Phật giáo đang hồi sinh tại một nước Hồi giáo lớn nhất thế giới. Hoang Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo và phương Tây- Một mối tương quan chưa rõ rệt. Hoang Phong

 

Thiền:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp môn toạ thiền. PS Giác Nhiên

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền trong Phật giáo là gì. Hoang Phong

 

Xã Hội

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế giới hòa đồng. Chân Huyền dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chân thiện hạnh phúc. Thích Phổ Huân

 

Tái sanh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chủ động cái chết. Hoang Phong dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp trường thọ và phương pháp hộ niệm cho người chết

 

Thơ - Văn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Diệu lý Tuệ Đăng. HT Thích Giác Nhiên

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyến thăm không định trước. Thích Phổ Huân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùm thơ tham bái Phật Tích Ấn Độ. Phổ Đồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người đưa thư không trở lại. Huệ Trân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) nh trình về Phương Đông Huệ Trân

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Lòng sông cạn. Huệ Trân

 

Truyện  Ngắn

Thõng tay vào chợ. Vĩnh Hữu

Thiện duyên. Vĩnh Hữu

Thật như mùa xuân đang đến. Vĩnh Hữu

Nụ cười độ lượng. Vĩnh Hữu

Quỳ mà cười. Vĩnh Hữu

 

Xá lợi
Xá lợi của Phật. Tham Weng Yew. Thích Nữ Giới Hương dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hướng dẫn cách chiêm bái xá lợi. Geshe Konchok Tsering

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch Sử Xá Lợi Của Đức Phật Gotama. Nguyễn Văn Hiểu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đôi lời về xá lợi Phật. Lama Kyabje Zopa Rinpoche

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Công đức cúng dường Xá Lợi  (Truyện cổ PG) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ chiêm bái Xá lợi

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xá lợi - Một bí ẩn chưa được khám phá 

 

Pháp Âm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vô thường là lẽ sống. Akong Rinpoche. Thiện Tri Thức dịch Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Định Nghiệp trong PG. HT Thiện Siêu. Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
 

Hình ảnh:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh tuần lễ tu niệm chiêm bái xá lợi tại Tu viện Quảng Đức.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Tây Lai tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Võ Văn Tường
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa tu mùa xuân 2008 tại Chùa Kim Sơn, Nha Trang

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh Phật Giáo Thế Giới

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoa Đất. Họa sĩ Thúy Vân
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
TT Thích Quảng Ba cứu trợ Miến Điện đợt 2
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Da tiệc gây quỹ giúp Làng May Mắn tại VN
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cứu trợ dân nghèo tại Cà Mau (tháng  10- 2008)
 

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuần lễ tu niệm và chiêm bái Xá Lợi tại Tu Viện Quảng Đức, tháng 10-2008

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân
Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng cổng Tam Quan Chùa Cổ Lâm (Seattle)
Lịch trình hoằng pháp Hoa Kỳ 2009 của HT Thích Như Điển

 

 

Giới thiệu trang nhà mới:

 

Hải Triều Âm
Tuệ Chủng

Buddhist Sutra
 Hoa Linh Thoại

Chùa Đại Bi Tâm, Sweden

Universal Dharma (Abhinyana)

Tibetan Community in Australia

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544