Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 11-2002


...... ... .


 

 

 

Đức Phật :
 

 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Đức Phật Gotama, Tối Thượng Y Vương. Dr. Ananda Nimalasuria
Phạm Kim Khánh
dịch

   


Kinh Điển:

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch

Tâm Kinh Tuệ Giác Tối Thượng .Thích Nữ Diệu Nghiêm dịch

Luật :


Luật Xuất Gia. Tỳ Khưu Hộ Tông
Bồ Tát Giới . HT Thích Trí Quang dịch
Nền tảng thiết lập giới. Thích Viên Giác
Luật Nghi Tổng Quát. Tỳ Kheo Giác Giới
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ Kheo Giới. 
Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ Nại Da.
 Tam Tạng Nghĩa Tịnh, Tỳ khưu Tâm Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỳ Kheo Ni Giới.  Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
Tứ Thanh Tịnh Giới. Vansarakkhita. Tỳ kheo Hộ Tông dịch
Tỳ-nại-da Tạp Sự.  Tam Tạng Nghĩa Tịnh, Tỳ khưu Tâm Hạnh
Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận sự của bậc xuất gia. HT Bửu Chơn
Thức Xoa Ma Na Ni Giới . Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới .Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
Chú giải Luật Thiện Kiến. Tăng-già-bạt-đà-la, Tỳ kheo Tâm-Hạnh dịch
Luật Ma Ha Tăng Kỳ. Phật Bà Bạt Đà La & Pháp Hiển. T.Phước Sơn dịch
 


Luận:

Đại Trí Độ Luận . HT Thích Thiện Siêu dịch
Thành Duy Thức Luận. HT Thích Thiện Siêu dịch

 

 

 Phật học:


 Đạo Phật với tâm trong sáng và giải thoát. Cư sĩ Nguyễn Đức Can
Vì sao tin Phật. HT.K. Sri Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch Việt
Thập Nhị Nhân Duyên. Piyadassi Maha Thera. Phạm Kim Khánh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật đã dạy những gì ? HT. Rahula Mahathera (Thích Nữ Trí Hải dịch). 

Tịnh Độ :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chánh Hạnh Niệm Phật . Đại  Sư Hám Sơn
 


Phật giáo và thời đại :

Bóng Ma Trong Chiếc Hộp Ðen ( chương 3)  Jean Francois Revel – Matthieu Ricard . BS Hồ Hữu Hưng  biên dịch


Xã Hội :

Luân lý Phật giáo và xã hội. Hòa thượng Walpola Rahula. Phạm Kim Khánh dịch


Mật Tông :

Bộ Mật Tông . Thích Viên Đức
Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng. Keith Dowman. Lê Trung Hưng dịch

Truyện ngắn :

Ngày Tết của Hạc . Thiên Hương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện ngụ ngôn bốn con rắn . Ven. Narada. Phạm Kim Khánh dịch
Kho báu nhà thiền . Thiền sư Văn Thủ. Định Huệ dịch
Tế Điên Hòa Thượng. Đồ Khùng dịch
Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

Giới thiệu trang nhà :

Thanh Tịnh Pháp Âm : trang nhà do Sư Cô Thích Nữ Huệ Trí thực hiện, phổ biến nhiều Kinh tụng, niệm danh hiệu Chư Phật bằng tiếng Tàu, quý Phật tử có thể nghe online hoặc có thể download về máy của mình để làm tư liệu.

Thông Báo :

 

Khóa tu Bát Quan Trai, Chủ Nhật, ngày 17-11-2002
Khóa học Phật Pháp Úc Châu Kỳ II tổ chức tại Sydney


 

---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng tháng : 
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com