Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 11-2003


...... ... .


 Kinh Điển:

Kinh Lời Vàng . Dương Tú Hạc. HT Thích Trí Nghiêm
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Phật Nói Kinh Phạm Ma Dụ.Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Tôn Thượng. Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh  “Ðâu Ðiều”.Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Anh Võ.Thích Chánh Lạc dịch
Phật Nói Kinh Ứng Pháp .Thích Chánh Lạc dịch

Phật Nói Kinh Phân Biệt Bố Thí .Thích Chánh Lạc dịch

 


Đức Phật:
 

Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni. Gia Tuệ
Thi Phẩm Cuộc Đời Đức Phật Thích-ca. Thà
nh Tâm- Phan Khắc Nhượng
Ðức Phật và Ðạo Phật. HT. Piyadassi; Minh Châu và Ðặng Tấn Hậu dịch
Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài (sách) Thích Quảng Bảo sưu
tầm và chuyển dịch

Triết Học Phật Giáo:

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Tiểu Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken. Thích Quảng Độ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken. Thích Quảng Độ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Ấn Độ. Hayes Richard. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Trung Hoa. Dan Lusthaus.Thích Nguyên Tạng dịch

 
Nhân vật:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đôi nét sơ lược về cuộc đời Mahatma Gandhi. Lê Bích Sơn

 

Truyện ngắn :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng  (Trọn bộ 4 tập)  Đồ Khùng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

Từ Điển Phật Học :


Từ Điển Phật Học Đối Chiếu.
Minh Thông

 Từ Ngữ Phật Học Việt Anh . Đồng Loại Trần Nguyên Trung
 


Giới thiệu Trang Nhà mới :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổ Ðình Từ Ðàm Hải Ngoại : tại thành phố Irving, thuộc quận Dallas, tiểu bang Texas, được tạo dựng và tổ chức truyền bá chánh pháp dựa trên nhiều ý nghĩa, mang một sắc thái đặc biệt do HT Thích Tín Nghĩa biên tập.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Luân : do TT Giác Đẳng biên tập. Website Pháp Luân ðặt trọng tâm vào việc phổ biến lời dạy thâm sâu lợi lạc của Phật Ðà với những tài liệu Phật Pháp ðýợc phân loại và trình bày theo ðề tài qua các hình thức thư viện, pháp âm, và vườn hoa ðạo .

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Học Đường Vạn Hạnh Quốc Tế online : trang nhà phổ biến các buổi thuyết giảng và trao đổi về Phật Pháp của Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa và quí Sư Cô, cùng Thiện Tri Thức trong các diễn đàn Phật Pháp Online của paltalk.


 

 

 

---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com