Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


   

 

 

 

 

Kinh điển

Một số vấn đề ngữ pháp trong các bản dịch Phạn Hán. Tuệ Sỹ

 

Triết:

Triết học Thế Thân. Lê Mạnh Thát.

 

Phật Học:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ác già nạn đối với người xuất gia. Thích Phước Sơn

Đôi nét về giới luật. Thích Phước Sơn

Mười hai cách tạo nghiệp tốt. Lillian Too. Thích Nguyên Tạng dịch

 

Pháp Số:

  Lược giải những pháp số căn bản.  Hạnh Cơ

 

Luận:

Thanh Tịnh Ðạo Luận Toản Yếu. Thích Phước Sơn

Luận Câu Xá. Đạo Sinh dịch

Giới thiệu giản lược Duy Thức Học. Thích Phổ Huân

Triết học Như Lai Tạng. Thích Nghiêm QuangThiền:

Từ Thiền đến Hoa Nghiêm. Suzuki. Tuệ Sỹ dịch

 

Tịnh Độ:

Sự cần thiết thực hành Niệm Phật trong thời đại khoa học. Thích Phụng Sơn

 

PG Quốc tế

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ. PS Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch

 

Bồ Tát Hạnh:
Sự Linh Ứng của Bồ Tát Địa Tạng. Thích Như Điển dịch

 

Mật tông:

Kinh Ha Lợi Đế Mẫu Chân Ngôn. Huyền Thanh dịch

Phật Nói Kinh Thiện Dạ. Huyền Thanh dịch

Phật Nói Kinh Thí Nhất Thiết Vô Úy Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Kinh Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Kinh Trí Cự Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Phật nói Trí Quang Diệt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Phật Nói Kinh Tôn Thắng Đại Minh Vương. Huyền Thanh dịch

 

 

Thơ - Văn

Trung Thu Từ Niệm (thơ). HT Thích Hải Tuệ
Tranh chăn trâu (Thiền Tông). Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Tranh chăn trâu (Đại Thừa) . Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Viễn Chinh Nam Kỳ (sử học) Hoang Phong dịch

Đường về núi cũ chùa xưa. Thích Phước An

Cõi luân hồi. Thần Long. Trang Hạ dịch

Kính Lạy Đấng Thế Tôn. Thích Phổ Huân

Từ những ý thức. Thích Phổ Huân

Xuân tâm Thích Phổ Huân

Vẽ đẹp của Phật. Thích Phổ Huân

Nghèo giàu cơ hội như nhau… Thích Phổ Huân

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trong mưa gió, chiếc lá vàng. CS Liên Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những đợt sóng vô tình. CS Liên Hoa

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tư tưởng Phật giáo trong thi văn.......HT Thích Thắng Hoan

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trăng Lăng Già vẫn sáng soi. CS Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chào em, con chim nhỏ. Hạnh Chi

 

Tập San:

Nội San Hoằng Pháp (số 22)

Nội San Hoằng Pháp (số 23)


Pháp âm:
Kinh Kim Cang. TT Thích Tuệ Sỹ giảng


Hình ảnh:
Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ lần 2

Chiêm Bái Xá Lợi tại Tu Viện Quảng Đức

Chùa Phú Quang
 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân
Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng cổng Tam Quan Chùa Cổ Lâm (Seattle)
Lịch trình hoằng pháp Hoa Kỳ 2009 của HT Thích Như Điển

 

Giới thiệu trang nhà mới:

Hải Triều Âm
Chùa Đại Bi Tâm, Sweden

Tuệ Chủng

Buddhist Sutra

Universal Dharma (Abhinyana)

Tibetan Community in Australia

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544