Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 12-2002


...... ... .


 


Kinh Điển:

Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch

Tâm Kinh Tuệ Giác Tối Thượng .Thích Nữ Diệu Nghiêm dịch
Nhập Pháp Giới lược giải. Từ Hoa soạn


Luận:

Đại Trí Độ Luận . HT Thích Thiện Siêu dịch
Thành Duy Thức Luận. HT Thích Thiện Siêu dịch
Lý Thuyết Nhân Tính qua Kinh Tạng Pali. TT Thích Chơn Thiện
Văn học A Tỳ Đàm ở Miến Điện. Shwe Zan Aung.Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ. Jintaro Takakusu. . Giác Nguyên dịch
Giáo tài A-tỳ-đàm. Hòa thượng Saddhammajotika. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
Tâm Lý và Triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày
Nina Van Gorkom (Tỳ kheo Thiện Minh dịch).

 


Nếp sống đạo :
 

Hoa Ngọc Lan. TT Thích Chơn Thiện
 

Phật giáo và xã hội :
 

Những hạt sương. TT. Thích Chơn Thiện
Phật giáo với con người. HT Thích Tâm Châu
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo. Thích Tâm Quang dịch

Tịnh Độ:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niệm Phật Tam Muội . HT Thích Thiền Tâm
 


Mật Tông :

Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng. Keith Dowman. Lê Trung Hưng dịch

Truyện ngắn :


Kho báu nhà thiền . Thiền sư Văn Thủ. Định Huệ dịch
Tế Điên Hòa Thượng. Đồ Khùng dịch
Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu


Thông Báo :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một vài hình ảnh sinh hoạt tại Tu Viện Quảng Đức
Khóa học Phật Pháp Úc Châu Kỳ II tổ chức tại Sydney

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức, 15-12-02
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chương trình hành hương Ấn Độ năm 2003.  Thích Hạnh Nguyện,
---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng tháng : 
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com