Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 12-2003


...... ... .


 Kinh Điển:

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Thiền :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Phái Trúc Lâm tại Huế. Thích Tín Nghĩa
Mặt hồ tĩnh lặng. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh-Hỷ dịchTriết học :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Tiểu Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken. Thích Quảng Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

 

Khoa học:

Lược sử thời gian. Stephen Hawking. Cao Chi Phạm Văn Thiều dịch

Phân tâm học nhập môn.  Sigmund Freud . Nguyễn Xuân Hiến dịch

Thuyết tương đối cho mọi người.  Martin Gardner.  Đàm Xuân Tảo dịch


Thơ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Xuất gia.  Linh Thoại
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Tôi vẫn chờ. Linh Thoại
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Lối Hoa Vàng. Như Tạng

Nếp Sống Đạo:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật hóa gia đình. Thích Giải Hiền
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nhân duyên hội ngộ. Thiện Anh Lạc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Pháp trong đời sống hằng ngày. Thích Giải Hiền
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Viếng thăm hai cơ sở từ thiện ở Huế. Trần Niệm Từ
 

Truyện ngắn :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tách Trà Còn Nóng. Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khôn quá hóa dại. Thiện Anh Lạc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Thích Chơn Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu
  Kinh Bách Dụ (Online) . Thích Nữ Như Huyền
  Kinh Bách Dụ (CD-Rom) . Thích Nữ Như Huyền---o0o--- 
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com