Trang tiếng Việt

Thư Mục Tổng Quát

Trang tiếng Anh

 

 

Bài mới tháng 12-2004

 

Kinh Điển:
 

Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hiền Ngu  Thích Trung Quán dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Tâm Tịnh dịch
Kinh Bồ Tát Thiện Giới. Thích Thiện Thông dịch 

Quả Dự Lưu. Bình An Sơn

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. TK Thích Hằng Quang Giảng Giải

Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Hòa Thượng Thích Trí Quảng dịch

Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương. PS Thích Từ Thông

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh .PS Thích Từ Thông

Bát Nhã Ba La Mật Kinh.  PS Thích Từ Thông

Kinh Chân Hạnh Phúc.HT Thiện Châu (dịch)
 

Luật:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tụng năm giới

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời cảnh giác và khích lệ của Thiền sư Quy Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Tâm Như Trí Thủ toàn tập  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Người xuất gia. HT Thích Trí Quang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lời cảnh giác và khích lệ của Thiền sư Quy Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Nghĩ về năm đức của người xuất gia. Thích Nữ Lệ Thành

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ðịa Trì Bồ Tát Giới Bổn.  Tam tạng Pháp sư Ðàm Vô Sấm. Thích Pháp Chánh

Thiền :

 

Thiền sư Mã Tổ - Ðạo Nhất. Tâm Thái

Thiền sư Hoàng-Bá Hy-Vận. Tâm Thái
Sự quan trọng của Chánh Niệm. Thiền Sư U Silananda.Nita Truitner dịch

Những bài học về Thiền của Đức Phật. Claudia Kalb. Trần Như Mai dịch
Lời khuyên thích ứng cho các thiền sinh. Bhikkhu Khantipalo. Mỹ Thanh dịch
Nghiên cứu uy lực của thiền định. Stephan S Hall Trần Như Mai dịch  

 

Nghiên cứu:

Tập San Nghiên Cứu Phật Học số 11. PG Thừa Thiên Huế
 

Lịch sử:

 

Khung cảnh lịch sử quanh bộ Kinh " Milinda vấn đạo" của PG . Trần Trúc Lâm
Phật học trong sứ mạng kiến tạo lại một nền văn hóa. Phật Nhựt trước tác. Hương Trí dịch
 

Phật học cơ bản:
 

Ba ngày rằm. Thích Tín Nghĩa

Đơn giản về học Phật. Đại sư Ấn Quang giám định. Hải Huyền Viên Giáo dịch

Trung đẳng Phật học Giáo khoa thư. Thích nguyên Liên dịch

Phân loại Nghiệp. TS Lâm Như Tạng
 

Nhân Vật:

 

Truyện Lục Tổ Huệ Năng. Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Hoa Việt. Cư sĩ Ngô Trọng Ðức biên tập

Asoka: Cuộc đời và sự nghiệp của vua A-dục. Tuyển tập


Tưởng niệm:
 

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Thiện Siêu
Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trí Thủ
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không
Kỷ yếu tưởng niệm Thượng Tọa Chơn Thanh
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Trí Hải
 

 

Triết:

 

 Giải thoát trong lòng bàn tay. Pabongka Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch

 


Thiền & Tịnh độ

 

Sống Thiền. E. Herrigel.  NS Trí Hải

Pháp môn trì danh niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. Hải Huyền Viên Giáo dịch
 

 

Khoa học và  Xã Hội

Đạo của vật lý. Fritjof Capra. Nguyễn Tường Bách dịch

 

Diễn đàn:

 

Trung Hoa và Du học Tăng Ni sinh Việt Nam. Như Nguyệt
Nhân đọc " những nẻo đường du học" trên trang nhà Chuyển Pháp Luân. Thích Nhật Từ

 

Tái sanh

 

Tạng Thư Sống Chết. Sogyal Rinpoche. Thích Nữ Trí Hải dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lâm chung, những điều nên biết. Thích Nguyên Liên
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Thuyết Luân Hồi và Phật Giáo Tây Phương. Martin Wilson. T. Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hiến Tặng Nội  Tạng Ở Úc
 


Truyện ngắn

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tôi làm giảng sư. Sen Thương

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cánh hạc non ngàn. Lam Khê 

 

 

 Âm nhạc:

 

Hạc vàng bay xa. Đạo Quang

Rồi ta cũng thế. TVG Phi Long

Tuyển tập Nhạc của Võ Tá Hân
Trường Ca Kinh Pháp Cú. Thơ Tuệ Kiên, nhạc Võ Tá Hân
Ánh hào quang Quảng Đức. Thơ Như Tạng, nhạc Võ Tá Hân (mới)
Rồi ta cũng thế. Nhạc và lời: TVG Phi Long
Đường Ta Đi. thơ Mật Nghiêm, nhạc Lan Phương, ca sĩ Quang Minh hát
Tu là sửa đổi. Thơ và nhạc Sư cô Chân Thiền. Ca sĩ Duy Quang hát

Thơ:

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quên đi. Thích Thiện Hữu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh vàng. Như Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trên Nửa Đời Đi (Tập thơ). Như Tạng

 

Hình ảnh:
 

Phật & Bồ Tát
Chư Tôn Đức Tăng Ni
Hoa Sen
Nhiều hình ảnh khác
 

 

Giới thiệu Trang Website mới:
 

Chuyển Pháp Luân:  Đây là trang Phật học với những thư mục: Kinh điển, Phật học, Giáo lý thực nghiệm, Tác phẩm biên khảo, PG và xã hội, PG và công nghệ thông tin; Hỏi đáp về Phật Pháp..vv. trang webs do Thầy Thích Thiện Bảo biên tập. Trang Phật pháp này đóng vai trò như tấm bản đồ hướng dẫn cho người mới vào đạo. Phối hợp với Diễn đàn Phật Pháp trên Paltalk  @@@ Chuyen Phap Luan @@@ Group, trang Chuyển Pháp Luân thông báo lịch giảng hàng tuần và cung cấp tài liệu, giáo trình cho người con Phật khắp nơi có thể nghiên cứu, tu học.

Phật Giáo Nguyên Thủy: Trang nhà dung chứa tài liệu Kinh sách PG Nguyên Thủy do ĐĐ Thiện Minh biên tập.
 

Cải Lương Chi Bảo Bạch Tuyết: Trang nhà cá nhân của Nghệ sĩ Phật tử Bạch Tuyết, dung chứa hình ảnh, bài vở của Nghệ sĩ liên quan đến Phật Giáo.
 


 

---o0o--- 

Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

 ******Trang tiếng Việt  ******Thư Mục Tổng Quát ******Trang tiếng Anh ******