Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 


Kinh điển:
 

 Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Chánh Đại Tập. Hồng Như Anh Hồ dịch

 

Đức Phật:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời Đức Phật. Johnathan Landaw. HT Thích Trí Chơn dịch
 

Thiền Định:
 

Bệnh tâm thần và thiền đình. Dr. Dhananjay Chavan. Mỹ Thanh dịch
Quán niệm hơi thở. Ven. Ajahn Sumedho  Mỹ Thanh dịch

Mật Tông:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN (Tập 1) . T. Viên Đức, T.Thiền Tâm, T.Quảng Trí, T. Thông Đức, CS Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tạng PGVN (Tập 2) . T. Viên Đức, T.Thiền Tâm, T.Quảng Trí, T. Thông Đức, CS Huỳnh Thanh, Như Pháp Quân

 

Nhân vật Phật Giáo thế giới:

Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma. Chánh Trí
Lục tổ Huệ Năng . Tâm Thái
Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền. Tâm Thái

Thiền sư Wolfgang Kopp. Tâm Thái
Mười Vị Đệ Tử Lớn của Phật. Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ
Huyền Trang - Nhà Chiêm Bái và Học Giả. Hòa Thượng Thích Minh Châu

Ngài Huyền Trang. Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
William Friderich Stede, Người biên soạn từ điển Pali-Anh. Thích Nguyên Tạng

 

Nhân vật Phật Giáo Việt Nam:

Thiền Sư Liễu Quán, Chùa Thiền Tôn, Huế., HT Thích Thiện Siêu
Tổ Liễu Quán. Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thích Bửu Huệ

Kỷ yếu tưởng niệm HT Thích Trung Quán
Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Đăng ( Nha Trang, Khánh Hòa)
 


Tập San Nghiên Cứu Phật Học :
Triết Học Thế Thân. Lê Mạnh Thát
Nhân đọc Triết Học Thế Thân (bản việt dịch). Tuệ Sỹ
Đốn Ngộ Tiệm Tu. Hồng Dương
Giới Thiệu Phật Giáo Đại Thừa Bồ Tát Giới. Thích Thái Hòa 
A-tỳ-đạt-ma Câu-xá-luận. Thích Phước Viên
Thơ. Minh Đức_Triều Tâm Ảnh, Phổ Đồng, Từ Niệm
Emperor Nhan Tong and the Making of Peace in the Postwar Period. Lê Mạnh Thát ,dịch Anh: Đạo Sinh.Tịnh Độ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chú Nghĩa Kinh A Di Đà. Chánh Sĩ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Liên Tông Thập Tam Tổ. HT Thích Thiền Tâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Huệ Viễn Đại Sư. HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Thiện Đạo Đại Sư. HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Thừa Viễn Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Chiếu Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Thiếu Khang Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Diên Thọ Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tỉnh Thường Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)Châu Hoằng Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trí Húc Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành Sách Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thật Hiền Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Tỉnh Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ấn Quang Đại Sư . HT Thích Thiền Tâm dịch


Pháp Âm:

  Bài giảng của chư Tôn Đức Tăng Ni
( nghe trực tuyến hoặc download về máy để dành nghe).


Ăn Chay:
 

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Khoai Lang, Một Loại Thực Vật Quê Mùa Nhưng Hữu Ích. Trần Anh Kiệt

 

Phật học:

 Giáo Dục Học Phật Giáo (Sách). Nguyên Hồng

 Nghĩ về tám điều giác ngộ của bậc Đại Nhân (Sách) .Thích Phổ Huân
Bồ Đề Tâm & lòng bi mẫn. Lama Zopa Rinpoche. Thanh Liên dịch

Điều kỳ diệu của sự lễ lạy. Lạt Ma Gendyn Rinpoche. Liên Hoa dịch
Hãy mở tâm bao la như đại dương. Lama Yeshe. Vô Huệ Nguyên dịch
Ánh sáng Đạo Pháp. Lama Yeshe. Vô Huệ Nguyên dịch
Muốn giải thoát hãy chửa bệnh tâm. Lama Yeshe. Vô Huệ Nguyên dịch

 

Phật Giáo và Xã Hội:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tình thương và con người. Đức Đạt Lai Lạt Ma.  H.T. Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm hồn vị tha. Đức Đạt Lai Lạt Ma.  H.T. Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ảnh hưởng PG đối với nhân loại. Nyanatiloka Maha Thera. H.T. Thích Trí Chơn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ sự suy vong của Phật giáo Ấn Độ, nghĩ về văn hóa Việt Nam. Nhất Thanh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gửi đến những ai được nhiều hạnh phúc. Tenzyn Gyatso. Phương Tôn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hóa thân. Nguyên Hồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sự mất căn bản trong cuộc sống. Đặng Đức Trọng

 

Lịch Sử:

 

Lịch Sử Phật Giáo Úc Đại Lợi. Paul Croucher. Thích Nguyên Tạng dịch

Phật Giáo Tây Phương.  Đại Đức Nyanasatta. H.T. Thích Trí Chơn dịch

 

 

Nghi lễ:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vấn Đề Thờ Cúng Và Lễ Bái. HT Thích Thắng Hoan
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Huyền Tôn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kệ Thỉnh Chuông. HT Thích Bảo Lạc dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Giới Đàn Thiện Hòa ( Hoa kỳ)

 

Chết và Tái Sinh:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Địa ngục. Thích Như Điển

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những cái chết khác nhau trong cuộc sống hôm nay
 


Nếp Sống Đạo:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tam bộ nhất bái. Thích Hằng Cụ & Thích Hằng Do
Cách xưng hô trong Phật giáo Việt Nam. Thích Chân Tuệ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những gì là của ta và những gì thuộc về ta? Thích Như Điển
 

 

Nghệ Thuật Sống Đẹp:

Xem tuyển tập Nghệ Thuật Sống Đẹp

 

 

Thơ văn_ Truyện tích:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thả một bè lau. Thích Nhất Hạnh
Ca Dao Tục Ngữ Phật Giáo Việt Nam. Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập
Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch

 

 

Chùa Việt trên đất Việt:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Danh lam nước Việt. Võ Văn Tường - Huỳnh Như Phương

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Hà Nội. Nguyễn Thế Long. Phạm Mai Hùng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Hương ở Hà Tây, Bắc Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Hải Đức, Nha Trang, Khánh Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Linh Phong, Nha Trang, Khánh Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa An Dưỡng, Nha Trang, Khánh Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Thiên Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những ngôi chùa khác

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phát hiện một ngôi chùa và giếng cổ


 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 5
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Ngỏ Môn Phái Chúc Thánh Quảng Nam.
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Thư của Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Úc Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiến Nghị Thư của Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lễ Khánh Thành Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khóa Tu Bát Quan Trai tại Tu Viện Quảng Đức. Úc Châu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiến Nghị Thư của Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thư Gọi Mời V/v Xây dựng Trường Cao Trung Phật Học.   Hòa thượng Thích Từ Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đàn Tràng A Di Đà: 3 ngày : 16, 17 và 18/12/2005 tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc


Giới thiệu trang nhà mới:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Liên Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới
The Pali Canon  
Pali Text Society
Buddhist Links
 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |
09 | 10| 11 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544