Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .


 

Kinh điển:

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kinh Đại Bát Nhã. HT Thích Trí Nghiêm dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tinh Yếu của Kinh Sáu Xứ. Phổ Nguyệt

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cốt Tủy của Kinh Lăng Nghiêm. Phổ Nguyệt

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Công đức của Kinh Pháp Hoa. HT Thích Trí Quảng

 

 

Mật Tông:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phật thuyết Đại BạchTản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh (1). (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phật thuyết Đại BạchTản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh (2). (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương... (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh (PDF) Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Quán Thế Âm Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh. Thích Viên Đức

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Niệm tụng kết hộ pháp phổ thông chi bộ. Huyền Thanh dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Pháp khí. (không rõ tác giả)

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kim cương thừa (không rõ tác giả)

 

Bồ tát:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bồ tát Địa tạng. Vị Bồ Tát  Bảo Vệ Trẻ Con trong Truyền Thống Phật Giáo Nhật Bản. 

Tâm Hà Lê Công Đa

 

Luật:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nhìn lại giá trị quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Diễn Nôm sau 100 năm lưu hành. Thích Nguyên Hùng

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bát kỉnh pháp. TT Thích Minh Thông

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Bát kỉnh pháp chướng ngại hay căn bệnh thời đại. Thích Lệ Thọ

 

Luận:
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nhất Nguyên Luận. Thể Cách Tri Nhận Tánh Không. Phổ Nguyệt  

 

Thiền:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ánh sáng đạo pháp. Lama Yeshe. Vô Huệ Nguyên dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hướng dẫn vào thiền định Shamatha. Thrangu Rinpoche -  Thanh Liên


Phật Học:
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người.  HT Thích Minh Châu
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Người xuất gia . HT Thích Trí Quang

 

Đức Phật và Phật pháp:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cuộc đời đức Phật và sự thực hành pháp của chúng ta. Dzongsar Khyentse Rinpoche

 

Phật Giáo và Văn hóa -Xã Hội:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ứng Dụng Bát Chánh Đạo Trong Cuộc Sống Hiện Đại. Thích Trí Lộc

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Luận về việc Sa Môn không quỳ lạy quân vương. Huệ Viễn Đại sư - Thích Đồng Ngộ dịch

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nhiệm vụ của Tăng già trong thế kỷ XXI.  Bhikkhu Bodhi

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chiến tranh và bất bạo động. HT Thích Quảng Độ dịch

 

Lịch Sử: 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Dòng tộc và quê hương Đức Phật, Nguyễn Phú

 

Giáo trình Phật Học:

ICONFLASH.GIF (595 bytes)  Pháp môn Tịnh độ

ICONFLASH.GIF (595 bytes)  Tam vô lậu học

 

Danh Nhân:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cuộc đời của Choden Rinpoche, Một thiền giả ẩn dật

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Cuộc đời siêu việt của 16 vị tổ Karmapa Tây tạng. Karma Thinley Rinpoche - Việt dịch: Nguyễn An Cư

 

Truyện tích:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch


Thơ - Ca Dao Tục Ngữ:

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes)  Bóng dáng thiên thần. Thích Thiện Long

 

Tạp Chí Phật Giáo:

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 1
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 2
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 3
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 4
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 5
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 6
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Phương Trời Cao Rộng, số 7
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tập san Pháp Luân PL. No.30
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Tập san Pháp Luân PL. No.31
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Hoằng Pháp. số 15

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Quảng Hương Già Lam. Số 1
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Nội San Quảng Hương Già Lam. Số 2


 

 

Chùa Việt trên đất Việt:
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Danh mục chùa ở Sài Gòn

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kỷ yếu 20 năm Phật sự Chùa Pháp Vân.

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Kỷ yếu trùng tu Chùa Vạn Đức.

 

Thành kính tưởng niệm:
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hòa Thượng Thích Mãn Giác
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hòa Thượng Thích Đức Niệm
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ni Trưởng Thích Nữ Như Hoa
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ni Trưởng Thích Nữ Như Trí

Hình ảnh:

 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Hành hương chiêm bái thánh tích Ấn Độ . Tu Viện Quảng Đức

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:
 

ICONFLASH.GIF (595 bytes)  Khóa Tu Hoc Phật Pháp Mỹ Châu Kỳ I tại Texas, Hoa Kỳ 

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thư mời Lễ Khánh Thành trường Trung Cấp Phật Học TPHCM

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thư Ngỏ mời gọi ủng hộ công trình đại trùng tu Chùa Thiên Phước, Tỉnh Sóc Trăng

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thông báo về việc thực hiện Bộ Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại – TT Thích Nguyên Siêu
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thư kêu gọi bảo trợ và ủng hộ Tạp Chí Phương Trời Cao Rộng. TT Thích Nguyên Siêu

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2007 của TT Như Điển
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Ủng hộ công trình tái xây dựng Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu thứ 5 tại Nam Úc, từ ngày 31-12 đến 4 tháng 1-2007

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Lịch sinh hoạt năm 2006 của Tu Viện Quảng Đức
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Khóa tu học Phật Pháp Mỹ Châu kỳ I (26-31/12/2006) tại Tuhuacana, Texas, USA
ICONFLASH.GIF (595 bytes) Thư Ngỏ Xin Đóng Góp để Ấn Tống Kinh Điển

ICONFLASH.GIF (595 bytes) Sách mới của Nhà Sách Văn Thành

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2006
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2005
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08  |
09 | 10| 11 | 12
Xem bài đã post vào mạng năm 2004
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2003
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| 12 |
Xem bài đã post vào mạng năm 2002
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544