Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


   

 

 

 

 

Kinh điển

Phật thuyết y kinh. Thích Nguyên Hùng dịch

Kinh Thủy Dụ . Thích Nhất Hạnh

 

Luật:

Giới luật là nguồn sinh lực của Tăng già. Khải Tâm

 

Luận:

Câu Xá Luận Tụng Lược Thích.

 

Bồ Tát Hạnh:
Sự Linh Ứng của Bồ Tát Địa Tạng. Thích Như Điển dịch

 

Mật tông:

Kinh Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni. Huyền Thanh dịch

Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương. Huyền Thanh dịch

Thánh Trang Nghiêm Đà La Ni. (Q. thượng, hạ) Huyền Thanh dịch

Huyền Sư Đài Đà Sở Thuyết Thần Chú. Huyền Thanh dịch

Kinh Huyền Sư Đài Đà Thần Chú. Huyền Thanh dịch

Kinh Thiện Lạc Trưởng Giả. Huyền Thanh dịch

 

Phật Học:

Nắm lá trong tay.  Bình An Sơn lược dịch

Cần phải thống nhất một cách hiểu cho từ “Tâm” trong câu “Ma ha Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh”. Viên Như

 

Triết:

Ý niệm hòa bình và phương pháp luận. Thái Kim Lan

 

Thiền:

Từ vô nhất vật đến vô sở trụ. Đại Lãn

 

Lịch Sử

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ. PS Thánh Nghiêm. Thích Tâm Trí dịch

Hoàng đế Ashoka đã sống lại như thế nào? Nguyễn Đức Hiệp

 

Xã hội:
Người mạnh. Thái Nam Thắng

Chuyển hóa năng lượng tình dục. Pháp Dụng

Ly và Tàn. Chánh Trí

Phương pháp cụ thể để tạo dựng hạnh phúc. Thích Phụng Sơn

Thiếu Lâm tự - huyền thoại & sự thật.

Một ngày nơi đất Thái. Thích Như Điển

Những chiếc lá bàng ngày ấy. Thích Như Điển

Sức mạnh của lòng từ bi. Hạnh Chi

 

Thơ - Văn

Những hạt nút. Khuất Đẩu

 

Tập San:
Tập san Pháp Luân số 56.
 

Thánh tích:
Danh thắng Yên Tử. Võ Văn Tường


Hình ảnh:
Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ lần 2

 

Thông Báo - Tin Tức - Phật Sự:

Thông báo Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 (tháng 12-2008)
Thông bạch Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Việt Nam, Houston, USA (tháng 3-2009)

Thư ngỏ đóng góp xây dựng Bảo Tháp Tứ Ân
Thư Ngỏ kêu gọi ủng hộ xây dựng cổng Tam Quan Chùa Cổ Lâm (Seattle)
Lịch trình hoằng pháp Hoa Kỳ 2009 của HT Thích Như Điển

Chùa Pháp Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chùa Pháp Hải, Tây Ninh

 

 

Giới thiệu trang nhà mới:

Hải Triều Âm
Chùa Đại Bi Tâm, Sweden

Tuệ Chủng

Giác Ngộ

Buddhist Sutra

Universal Dharma (Abhinyana)

Tibetan Community in Australia

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly

 

 

---o0o---

Xem bài đã post vào mạng năm 2008
01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng năm 2007
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Xem bài đã post vào mạng các năm trước

 

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Thư Mục Tổng Quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544