Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Bài mới tháng 9-2002


...... ... .Kinh Điển:

Kinh Di Đà Sớ Sao. HT Phước Bình dịch
Kinh Vô Lượng Thọ . HT Thích Tuệ Đăng dịch
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ( 24 tập) . HT Thích Trí Nghiêm dịch
Giới Thiệu Phẩm Phương Tiện Thiện Xảo, Kinh Duy-ma-cật, Tuệ Sỹ.

Đức Phật Nói Về Sự Cúng Thí Tổ Tiên Và Ngạ Quỷ, trích dịch Kinh Tạp A-hàm.

Luận:


Đại Trí Độ Luận . HT Thích Thiện Siêu dịch
Thành Duy Thức Luận. HT Thích Thiện Siêu dịch
Thắng Pháp Tập Yếu Luận. HT Thích Minh Châu dịch
Bồ Đề Ly Tướng Luận. HT. Thích Tâm Châu dịch
Du Già Sư Địa Luận Thích HT. Thích Tâm Châu dịch
A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận, Thích Phước Viên dịch và chú

Vu Lan:

Một góc nhìn về Mẹ trong âm nhạc . Giác Đạo Dương Kinh Thành


 

Phật học:

Đức Phật và Pháp Giáo Hóa Của Ngài, Thích Đức Thắng.
Từ Thánh Đế Hữu Tác Đến Chân Lý Tối Hậu, Thích Thái HòaPháp môn Tịnh Độ :

48 Pháp Niệm Phật . Thích Tịnh Lạc dịch

Phật Giáo và Khoa Học :

Phật Giáo và Khoa học . Trần Như Mai dịch
Đạo Phật siêu khoa học . Nguyễn Học Tài

Phật Giáo và Thời đại :

Trao cho thời đại một nội dung Phật chất. HT Thích Đức Nhuận

Đối thoại giữa triết học và tôn giáo. Jean F.Revel, M. Ricard . BS Hồ Hữu Hưng biên dịch


Triết học Phật giáo :
Thiền Trúc Lâm: Tư Tưởng Triết Lý. Đinh Quang Mỹ
Phật Tánh Tức Thị Vô Thường, Hồng Dương.

Quan điểm Phật giáo trong PG Nguyên Thủy. Thích Hạnh Bình

Truyện ngắn :

Kho báu nhà thiền . Thiền sư Văn Thủ. Định Huệ dịch
Truyện cổ Phật giáo  Thích Minh Chiếu
Tế Điên Hòa Thượng. Đồ Khùng dịch

Nhật Vật Phật Giáo Việt Nam

Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, Khai sơn Tự Viện Phật Tổ, Hoa Kỳ
Thượng Tọa Thích Minh Phát
Sư Bà Như Huệ (Vĩnh Bửu), Quản Viện Chùa Từ Nghiêm
Sư Bà Đàm Lựu, Viện Chủ Chùa Đức Viên, Hoa Kỳ


Thơ:

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những giọt đời . Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lại đến cội Bồ Đề. Đình Nguyên

 

Tản mạn :

Chùa Hương. Cư Sĩ Nguyễn Đức Can
 Đừng vì màu da hay khác đạo Thích Lệ Thọ
Hạnh Phúc Không Phải Là Sự Tìm Kiếm. Vân Pháp

ICONFLASH.Äpg (769 bytes) Cần sám hối ? phải ăn chay . Hương Bình Lê Hữu Dản
Ảnh Hưởng và Lợi ích Của Tạng Kinh Tiếng Việt. Hải An.

Tìm hiểu Tạo Hóa, Sắc Tạo, Tâm Tạo là gì. Nguyễn Đức Can

Nghiên cứu :

Tập san nghiên cứu Phật Học . Phật Giáo Thừa Thiên Huế

Thông Báo :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về Lớp Phật Học Thực Nghiệm tại Texas, Hoa Kỳ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo Khóa Tu Bát Quan Trai, Chủ Nhật, ngày  22-09-2002
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo về Tiệc chay gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức, 20-10-02
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thông báo của Tu Viện Vạn Hạnh - Tu Viện Nguyên Thiều


 


CD-Rom Trang Nhà Quảng Ðức:
kỷ niệm Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2546,  Ban Biên Tập Trang nhà Quảng Ðức đã phát hành miễn phí CD-Rom tài liệu Phật học, để  biếu cho những ai  không vào xem được "tờ báo điện tử" của Tu viện trên mạng Internet tại địa chỉ: www.quangduc.com. CD-Rom song ngữ Anh-Việt này dung chứa toàn bộ hệ thống Kinh Ðiển Phật Giáo của cả hai truyền thống Nguyên Thủy và Ðại Thừa, và hơn 1000 bài giáo lý từ thấp đến cao qua các chủ đề: Phật học cơ bản, thiền học, triết học, pháp môn niệm Phật, truyện ngắn, thơ ca, danh nhân, PG thế giới, PG và nữ giới... đây là một tài liệu quý báu không thể thiếu cho những ai ham tu hiếu học. Xin liên lạc về Tu Viện 03. 9357 3544  hoặc email : quangduc@quangduc.com , để nhận được CD-Rom trên.

 

 

Xem bài đã post vào mạng tháng : 
 0102 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com