Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ... .

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email
phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia  
Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email phapquangchua@yahoo.com.au

————————————————————————————————

 

SỐ 46-02/HĐĐH/HC/TB             PHẬT LỊCH 2549, ngày 20 tháng 4 năm 2006

 

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN
của Hòa Thượng Thích Như Huệ
Hội Chủ Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL

  

 Mỗi một thời Chư Phật thị hiện trần gian như một sự san định, xác lập, chỉ hướng giữa mê—ngộ, tà—chánh, khổ đau—hạnh lạc, trầm luân—giải thoát, mà chúng sinh lặn hụp dập vùi chìm đắm trong ba nẻo sáu đường, con người nghiệt ngã, cay cú, phân chia, tranh chấp, mê tín, đảo điên, cho tam độc hùng cứ thịnh hành, tam đồ bát nạn ngự trị độc tôn. Nhân loại của thế kỷ 21 mà còn như thế này, thì cách nay 2600 năm, lần theo dấu xưa, khảo cổ, lịch sử, sơ khai, có thể hình dung được cách sống, tư duy, và sự thể của quần sinh lúc ấy.

 Hoa Vô Ưu xuất hiện, báo hiệu một Đấng Thế Tôn xuất Thánh lâm phàm, như nguyệt quang soi sáng mà bóng tối vô minh đã dài dặt khôn cùng, như nhật quang bừng tỏa mà đêm tối điêu tàn đã mờ mịt thâm u, khai thị cho chúng sinh ngộ và nhập tri kiến Phật, đây là con đường giải thoát, đây là con đường bát chánh, đây là con đường chấm dứt biển khổ muôn trùng.

 Quả thật như vậy, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã thế thế ứng tùy cùng ba đời mười phương Chư Phật cứu độ trên cõi diêm phù trầm thống nầy. Ngài ứng hiện bằng một con người với từ bi, trí tuệ, phong cách, sự sống tuyệt vời, không những “Thiên nhơn chi Đạo Sư” mà còn “Tứ sinh chi Từ Phụ”, không những Tam tạng biệt giáo Tam Thừa mà còn “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”, “Ta là Phật đã thành, mà, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Pháp Ấn đã được tuyên, Tuệ Đăng đã được thắp, Pháp Bảo đã được khai, và từ đó, ánh đạo vàng muôn phương chiếu rọi, Đạo Từ Bi thế thế truyền lưu.

 Nhân loại năm châu trên thế giới hôm nay, không phân biệt chủng tộc, màu da, văn hóa, phong tục, đã cùng nhau đến với Đạo Phật, không những chỉ tôn thờ mà còn để sống, thực hiện, tri hành, liễu ngộ, không những chỉ tán dương mà còn học hỏi, thể hiện, tiếp nối mạng mạch Như Lai. Vài năm gần đây, Liên Hiệp Quốc chỉ mới muộn màng công nhận Phật Đản là ngày lễ lớn, tuy cũng đáng ca ngợi nhưng chưa đủ, mà còn phải cổ xúy để Phật Đản là một trong những ngày đại lễ của thế giới, ngày của nhân loại được nghỉ ngơi, hướng về, kính ngưỡng, và đón nhận những Thông Điệp tôn quí để tu, chỉnh, bồi, đắp, dựng, xây.

 Thế quyền, thế trị, thế hành là để thích ứng với trào lưu tiến hóa, văn minh, dân chủ, công bằng cho xã hội, nhưng nền tảng của tin yêu, đạo đức, thánh thiện, cần biết nương tựa vào đạo lý xuất thế tuyệt diệu pháp vương. Con người, vốn phàm phu tục tữ, dù bất cứ thời kỳ nào, thời đại nào, vẫn là sức lực con người, tâm niệm phàm phu, còn về mặt thiêng liêng, phải biết tôn thờ và noi gương Thánh Đức. Tôn giáo không phải để biểu dương hoặc điểm trang, mà là nơi qui hướng cho con người biết quay về, an trụ, hướng thượng, thì Phật Giáo lại càng siêu tuyệt vĩnh nhiên mà lịch sử 26 thế kỷ đi qua đã xác tín, hiện tại cố nhiên, và tương lai, vẫn là đại lộ thênh thang cho vạn hữu hòa reo chân thiện mỹ.

 Những quốc gia có mặt Đạo Phật lâu đời nói chung, đất nước Việt Nam nói riêng, phải biết đĩnh đạt xứng đáng trong vai trò, cương vị của mình, kiến tạo sự an bình, tốt đẹp nơi cương thổ sở tại, góp phần xây dựng trên mọi châu lục và toàn thế giới. Có như vậy, mới là những quốc gia, những dân tộc có nền văn hóa lịch sử lâu dài, được thấm nhuần những nền đạo đức uyên thâm vi diệu.

 Đại Lễ Phật Đản 2630 Phật lịch 2550 vào năm thứ 6 thế kỷ 21 năm nay, hai hàng đệ tử của Đức Thế Tôn phải biết kính mừng, tôn xưng, tri hành như thế. Nhân loại và mọi quốc gia trên thế giới, hãy có cái nhìn, đón nhận, thông đạt sự chơn thường lạc thọ như thế, thì tự do, hòa bình, nhân quyền, bình đẳng, đồng thăng hoa tiến bộ là lẽ đương nhiên.

 Một lần nữa, xin chúc nguyện nhân loại và thế giới tôn quí hòa bình. Xin chúc nguyện Việt Nam và Phật Giáo kiến tạo an bằng. Xin cầu nguyện Đồng bào và Phật tử sáu thời an lạc. Ngưỡng vọng Tổ Tổ truyền thừa, Ân Sư giáo dưỡng, Hộ Pháp gia trì, chứng minh công đức, nhất tâm và đảnh lễ cúng dường Ngày Khánh Đản huy hoàng Đức Điều Ngự Như Lai.

 NAM MÔ VÔ ƯU THỌ HẠ ĐẢN SANH, BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Nay Thông Bạch,

Hội Chủ

GHPGVNTN Hải Ngoại tại ÚC Đại Lợi—Tân Tây Lan

(đã ấn ký) 

Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ

 

---o0o---

Cập nhật : 01-05-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544