Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 


Hình ảnh lễ Khai Mạc
Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 18
(tổ chức tại
Tostedt, Đức Quốc,
từ 28-7 đến 5-8-2006)
 


 TT Thích Nguyên Lộc và Ban Nghi Lễ
đang cung nghinh chư Tôn Đức

 

 

 

 

 HT Thích Minh Tâm, Chủ tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu
ban đạo từHT Thích Minh Tâm, Chủ tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu
ban đạo từ


 

HT Thích Bảo Lạc ban cảm từ

HT Thích Bảo Lạc ban cảm từ

 

TT Thích An Chí, Xướng ngôn viên lễ Khai mạc

 


ĐĐ Thích Hạnh Tấn, Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tu Học

ĐĐ Thích Hạnh Tấn, Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tu Học

 


Đạo Hữu Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp
Hội Trưởng Hội Phật Tử VN Tị Nạn tại CHLB Đức

Đạo hữu Thị Thiện Phạm Công Hoàng đang giới thiệu quan khách chính quyền ĐứcĐạo hữu Thị Thiện Phạm Công Hoàng đang giới thiệu quan khách chính quyền Đức


Đạo hữu Thị Thiện Phạm Công Hoàng đang giới thiệu quan khách chính quyền Đức

 Đạo Hữu Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp
Hội Trưởng Hội Phật Tử VN Tị Nạn tại CHLB Đức
đang thông dịch lời phát biểu của ông thị trưởng

HT Minh Tâm trao quà lưu niệm đến Dân biếu Hạ Viện Đức Quốc

TT Thích Như Điển trao quà lưu niệm đến ông Thị Trưởng thành phố Tostedt,
nơi tổ chức khóa tu học nàyTT Thích Như Điển trao quà lưu niệm đến ông Thị Trưởng thành phố Tostedt,
nơi tổ chức khóa tu học này

Sư Bà Như Tuấn trao quà lưu niệm đến bà Giám đốc Sở Ngoại Kiều thành phố Tostedt

 

 

 

Xem tiếp Thời Khóa Biểu của Khóa học

 

 

 

---o0o---


Trở về
Mục Lục hình ảnh
 

---o0o---

Nhiếp ảnh & trình bày: ĐĐ Viên Duy, Sa Di Vạn Ân, Quảng Trì, Diệu Lý, Phổ Trí

Cập nhật 31-7-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Mục Lục hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544