Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh
Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 18
(tổ chức tại
Tostedt, Đức Quốc,
từ 28-7 đến 5-8-2006)
 

 


 


Lễ Khai Mạc
Khai thị Phật Pháp
Tụng Kinh & Ngồi thiền
Cúng Quá Đường
Kinh hành niệm Phật
Lớp giáo lý căn bản
Lớp giáo lý chuyên đề 1
Lớp giáo lý chuyên đề 2
Lớp Luật Tỳ Kheo
Lớp Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni
Lớp Oanh Vũ
Lớp Thanh Thiếu Niên nói tiếng Việt
Lớp Thanh Thiếu Niên nói tiếng Pháp
Lớp Thanh Thiếu Niên nói tiếng Anh
Lớp thanh Thiếu Niên nói tiếng Đức
Lớp Thanh Thiếu Niên  nói tiếng Bắc Âu

Báo chí địa phương đưa tin về Khóa tu học
Lễ bế mạc và văn nghệ cúng dường cuối khóa
Hình lưu niệm cuối khóa (có thể in ra giấy)

Những hình ảnh khác:

Giáo Hội họp tiền Đại Hội Khoáng Đại
Tư gia của Đạo hữu Thị Thiện & Thiện Sắc
Chiêm bái Xá Lợi Phật tại Chùa Viên Giác, Hanover


Phụ lục: hình ảnh hoằng pháp của HT Bảo Lạc tại Âu Châu (2006)

01. Lễ quy y tại Hội PG Thảo Đường, Matxcơva
02. Giảng pháp tại Chùa Giác Viên, Turku, Phần Lan
03. Giảng pháp tại Chùa Quảng Hương, Arhus, Đan Mạch
04. Giảng pháp tại Chùa Vạn Hạnh,
Odense So, Đan Mạch
05. Giảng pháp tại Chùa Tâm Giác, Munich, Đức Quốc
06. Hình ảnh Trại Tâm Minh ngành thiếu GĐPT Quảng Nam

 


 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Trúc Thái Bảo, Diệu An

Cập nhật 3-8-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544