Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh
Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu
 

 


 

Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 16 ( 2004)

Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 17 ( 2005)

Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 18 (2006)

Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 19 (2007)


 

---o0o---
Trình bày: Quảng Nhật Viên - An Lạc
Cập nhập: 28-7-2007
 

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544