Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada
 

 

 


 

 

 

Bé Kelvin Thiện Hội, 3 tuổi ( chưa biết đọc chữ)
đã tụng thuộc lòng bài Chú Đại Bi,
đây là một bằng chứng sống về thuyết tái sinh

 

 


 

Bé Thiện Hội (3 tuổi) tụng thuộc lòng Chú Đại Bi (bấm vào đây để nghe)

 

 

Bé Thiện Hội (3 tuổi) tụng thuộc lòng Chú Đại Bi (bấm vào đây để nghe)

 

 

Bé Thiện Hội (3 tuổi) và Sư Phụ Như Điển

 Thiện Hội  (3 tuổi) với Sư phụ Nguyên Tạng

 

 

 

 

 Thiện Hội & Mẹ (Đạo Hữu Jenniee Chúc Hoàng)

 


 

Thiện Hội với Ba Mẹ (Đạo Hữu Huệ Ân & Đạo Hữu Chúc Hoàng)

 


 

Thiện Hội với Ông Bà bà Nội (Đạo hữu Nguyên Như & Đạo Hữu Đồng Từ)


 

 

 

 

 Quý Thầy Cô tại nhà ông bà nội của Thiện Hội

 Thiện Hội với bà Nội (Đạo hữu Đồng Từ)

 Thiện Hội và ông Nội ( Đạo Hữu Tâm Như)

 Bàn thờ Phật tại gia đình ông bà Đồng Từ - Nguyên Như

 

 


 

 

 

 

 

 

Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10
>11>12>13>14>15>16>17


 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Nhật Chánh, Hạnh Tâm Duyên, Nguyên Như, Đồng Từ

Cập nhật 6-4-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544