Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada, từ ngày 3-3 đến ngày 30-4-2006.

 

 

 


 

Hình ảnh phái đoàn
 chụp tại Tu Viện Kim Cang
Trụ Trì Thượng Toạ Thích Hạnh Đạt
tại 4771 Browns Mill Rd. Atlanta, GA 30038. Tel 770 322 0712

từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 04 năm 2006

 

 

 

 

 

Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn thuyết pháp 
  (Đề tài: Thiền
Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu tại Hoa Kỳ)


 

 

 


TT Thích Như Điển

 

 

TT Thích Như Điển

 

TT Thích Như Điển

 

 

TT Thích Như Điển

 

 

 

 

 

 TT Thích Đồng Văn

 

TT Thích Đồng Văn

 ĐĐ Thích Hạnh Đức

 SC Minh Huệ

 

SC Minh Huệ

 

 

TT Đồng Văn (trái) TT Hạnh Đạt (bên phải) trụ trì Tu Viện Kim Cang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TT Thích Như Điển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xem hình lớn hơn)

 

Xem tiếp hình ảnh

 


 


Chương Trình
Tu Học tại Tu Viện Kim Cang

Trụ Trì Thượng Toạ Thích Hạnh Đạt

tại 4771 Browns Mill Rd. Atlanta, GA 30038. Tel 770 322 0712

từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 04 năm 2006

 

Thứ Ba ngày 11 tháng 4 năm 2006

06:00 AM                    Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

07:30 PM                     Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn thuyết pháp

                                    (Đề tài: Thiền Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu tại Hoa Kỳ)

 

Thứ Tư ngày 12 tháng 04 năm 2006

06:00 AM                    Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

07:30 PM                     Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn thuyết pháp

                                    (Đề tài: Thiền Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu tại Hoa Kỳ tiếp theo)

 

 

Thứ Năm ngày 13 tháng 04 năm 2006

06:00 AM                    Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

07:30 PM                     Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết pháp

(Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn)

 

 

Thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2006

06:00 AM                    Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

07:30 PM                    Sư cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết pháp

(Để tài: Vai trò Phụ nữ trong Phật Giáo)

 

 

Thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2006             Thọ Bát Quan Trai

06:00 AM                    Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

10:00 AM                    Lễ Truyền Giới Tu Bát Quan Trai

(Thượng Toạ Thích Hạnh Đạt)

11:50 AM                    Quá Đường

01:00 PM                     Chỉ Tịnh

02:00 – 03:30 PM        Thượng Toạ Phương Trượng thuyết pháp

(Đề tài: Kinh Duy Ma Cật)

04:00 – 05:30 PM       Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết pháp

(Đề tài: Ý nghĩa Tịnh Độ trong Nikàya và kinh điển Đại Thừa)

06:30 PM                     Dược Thực

08:00 – 09:30 PM        Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết pháp

(Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn)

 

 

Chủ Nhật ngày 16 tháng 4 năm 2006

06:00 AM                    Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

07:30 AM                    Điểm Tâm

08:30 – 09:45AM        Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết pháp

(Đề tài: Ý nghĩa Tịnh Độ trong Nikàya và kinh điển Đại Thừa tiếp theo)

10:00 AM                    Xả Giới Tu Bát Quan Trai

11:30 – 12:00 PM       Tiến Linh

12:00 – 01:30 PM       Thượng Toạ Phương Trượng thuyết giảng

(Đề tài: Kinh Duy Ma Cật)

01:30 PM                     Ngọ Trai

03:30 – 05:00 PM        Trà Đàm và Thảo Luận Phật Pháp

05:00 PM                     Chương trình bế mạc

  


Xem tiếp hình ảnh

 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10
>11>12>13>14>15>16>17>18>19
>20>21>22

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: T. Phổ Trí, T. Đồng Văn, Nguyên Thanh

Cập nhật 14-4-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544