Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada, từ ngày 3-3 đến ngày 30-4-2006.
 


 

Hình ảnh
ĐĐ Nguyên Tạng thuyết giảng
tại Chùa Cổ Lâm, Seattle, WA sáng chủ nhật
16-4-2006
 

Chùa Cổ Lâm

Hòa Thượng Thích Nguyên An

3503 S. Graham St

Seattle, WA 98118

Tel: (206) 723 4741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Xem hình lớn hơn)

 

 Hòa Thượng Nguyên An & ĐĐ Nguyên Tạng

 

Hòa Thượng Nguyên An & ĐĐ Nguyên Tạng


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trở về
Mục Lục hình ảnh

 

 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10
>11>12>13>14>15>16>17>18>19
>20>21>22

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: T. Phổ Trí, Hữu Không, Quốc Anh, Nguyên Thanh

Cập nhật 16-4-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544