Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada, từ ngày 3-3 đến ngày 30-4-2006.
 

 


Chương Trình Tu Học tại Chùa Hải Đức

2101 Pickettville Road, PO. Box 60097 Jacksonville, FL 32236-0097

từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 04 năm 2006

 

Thứ Hai ngày 17 tháng 4 năm 2006 tại chùa Hải Đức

07:30 PM  :                              Thượng Toạ Thích Như Điển Giới thiệu toàn thể phái đoàn và thuyết pháp   (Đề tài: Những ngôi Chùa Việt Nam)

Thứ Năm ngày 20 tháng 04 năm 2006 KHOÁ TU HỌC

05:30 AM                                Thức chúng

06:00 AM                              Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

10:00 AM                               Khai Mạc Khoá Tu Học

10:30 AM-11:40 AM               Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết pháp
                                                 (Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn)

02:00 PM - 03:10 PM           Sư cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết pháp
                                             (Đề tài: Vai trò Phụ nữ trong Phật Giáo)

04:00 PM – 05:10 PM                           Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết pháp
               (Đề tài: Ý nghĩa Tịnh Độ trong Nikàya và kinh điển Đại Thừa)

06:30 PM                                Dược Thực

08:00 PM - 09:10 PM            Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn thuyết pháp
Đề tài: (Thiền Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu tại Hoa Kỳ)

Thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2006 TU BÁT QUAN TRAI

05:30 AM                                Thức chúng

06:00 AM                                Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

09:00 – 10:10 AM                     Thượng Toạ Thích Như Điển thuyết pháp
                                                   (Đề tài: Kinh Duy Ma Cật)

10:30-11:40AM                     Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết pháp
                                            (Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn tiếp theo)

120:00                                       Ngọ Trai

02:00-03:10PM                         Đại Đức Thích Hạnh Đức thuyết pháp
              (Đề tài: Ý nghĩa Tịnh Độ trong Nikàya và kinh điển Đại Thừa tt)

04:00-05:10                              Sư cô Thích Nữ Minh Huệ thuyết giảng
                                               (Đề tài: Vai trò Phụ nữ trong Phật Giáo tt)

06:30 PM                                Dược Thực

07:00 PM                                Truyền Giới Bát Quan Trai

08:00PM - 09:10 PM             Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn thuyết pháp Song Ngữ Việt Anh
(Đề tài: Thiền Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu tại Hoa Kỳ )

Thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 2006

05:30AM                                     Thức Chúng

06:00AM                                   Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

08:00AM                                  Điểm Tâm               

08:30-09:10AM                     Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết giảng
                                               (
Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn)

11:00 AM                                 Cúng Ngọ Sư cô Thích Nữ Minh Huệ hướng dẫn

11:30 AM                                 Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật

01:00 PM                                 Chỉ Tịnh

02:30 – 03:40 PM                 Sư cô Thích Nữ Minh Huệ
                    (Đề tài: Vai trò Phụ nữ trong Phật Giáo)

04:00 – 05:10 PM                  Thượng Toạ Thích Đồng Văn hướng dẫn Huân Tu Tịnh Độ

07:00 PM                                  Xả giới

08:00 – 09:30 PM                  Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết giảng 
                                               (Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn)

Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2006

06:00 AM                                Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

08:00 AM                                Điểm Tâm             

11:00 – 12:10 PM                  Thượng Toạ Phương Trượng thuyết giảng
                                               (Đề tài: Tìm An Lạc ở đâu)

12:30 – 01:30 PM                  Lễ Cầu An            

01:00 PM                               Ngọ Trai

02:00 – 05:00 PM                 Trà Đàm và Thảo Luận Phật Pháp

05:00 PM                              Chương trình bế mạc

 

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
chụp tại Chùa Hải Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trở về
Mục Lục hình ảnh

 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Minh Quang, Nguyên Thanh

Cập nhật 17-4-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544