Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada, từ ngày 3-3 đến ngày 30-4-2006.
 

 

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
vieng tham Chua Long Van, Florida

 

 

 

 

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
vieng tham Chua Bao An, Florida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh sinh hoạt của

Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
vieng tham Chua Phap Vu, Florida
(do TT Nhat Tri tru tri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
vieng tham Dao Trang Cat Trang, Florida
(do Thay Tam Thien tru tri)

 

 

 

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
vieng tham Dao Trang Giac Tam, Florida

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trở về
Mục Lục hình ảnh

 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Minh Quang, Nguyên Thanh

Cập nhật 17-4-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544