Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada, từ ngày 3-3 đến ngày 30-4-2006.
 

 

 

Chương Trình Thuyết Giảng
tại Chùa Quan Âm do Thượng Toạ Thích Trường Phước Trụ Trì
và những ngôi chùa khác ở Canada

từ ngày 26  đến ngày 30  tháng 04 năm 2006

 

Thứ Ba ngày 25 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Quan Âm

07:30 PM    Thượng Toạ Thích Như Điển Giới thiệu toàn thể phái đoàn và thuyết pháp

Thứ Tư ngày 26 tháng 04 năm 2006 tại Chùa Quan Âm

08:30 AM     Thượng Toạ Thích Đồng Văn nói chuyện với Tăng Ni chúng Chùa Quan Âm

07:30 PM      Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết pháp (Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn)

Thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Quan Âm

08:30 AM     Thượng Toạ Thích Như Điển nói chuyện với Tăng Ni chúng Chùa Quan Âm

07:30 PM - 09:00 PM   Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn thuyết pháp (Đề tài: Thiền Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu tại Phương Tây

Thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2006 KHOÁ TU HỌC tại Chùa Quan Âm

05:00AM    Thức Chúng

05:30AM     Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

08:30AM      Sám Hối ( Phật Tử Khoá Tu)   Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn nói chuyện với Tăng Ni chúng Chùa Quan Âm     

10:00-11:30AM      Thượng Toạ Thích Như Điển thuyết giảng (Đề tài: Kinh Duy Ma Cật)

12:00 AM      Quá Đường

01:00 PM       Chỉ Tịnh

02:30 PM      Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết giảng (Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn)

04:00 – 05:30 PM     Công Phu Chiều

06:00 PM       Tiểu Thực

07:30 – 09:00 PM     Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng  (Đề tài: Thiền Tập trong Ngành Tâm Lý Trị Liệu tại Phương Tây )

Thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Quan Âm

05:00AM     Thức Chúng

05:30AM       Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

08:30AM       Tụng Kinh Đại Thừa          

10:00-11:30AM      Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết giảng (Đề tài: Kinh Pháp Bảo Đàn)

12:00 AM    Cúng Dường Trai Tăng

01:00 PM       Chỉ Tịnh

02:30 PM      Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn thuyết giảng (Đề tài: Tịnh Độ trong Ta, Tịnh Độ bên Tây )

04:00 – 05:30 PM     Công Phu Chiều

06:00 PM         Tiểu Thực

07:30 – 09:00 PM     Thượng Toạ Thích Như Điển thuyết giảng  (Đề tài: Kinh Duy Ma Cật )

Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Quan Âm

05:00AM        Thức Chúng

05:30AM       Toạ Thiền và Trì Tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

09:00 – 11.00AM      Thượng Toạ Thích Như Điển thuyết giảng  (Đề tài: Tìm sự an lạc ở đâu )            

11:00AM        Cúng Ngọ Cầu Siêu Tiến Linh

12:30 PM         Ngọ Trai

02:30 – 05:00 PM    Trà Đàm và Thảo Luận Phật Pháp

05:00 PM          Chương trình bế mạc.

Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Liên Hoa – Brossard

01:00 – 02:00 PM     Thượng Toạ Thích Như Điển thuyết pháp

Tại Ottawa

Thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Hiếu Giang

04:30 – 06:00 PM      Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết pháp

07:30 – 09:00 PM       Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết pháp

Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2006 tại Chùa Phổ Đà

11:30 – 12:30 PM       Thượng Toạ Thích Đồng Văn thuyết pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về
Mục Lục hình ảnh

 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Thích Trung Duệ, Bảo Minh Chánh

Cập nhật 22-4-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544