Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 


Hannover ngày 02 tháng5 năm 2006

 

Thư Tri Ân và Cảm Tạ

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa Quý Đạo Hữu và Quý Phật Tử

Sau hai tháng hoằng pháp tại Hoa Kỳ và Canada từ ngày 02 tháng 03 đến ngày 2 tháng 5 năm 2006, phái đoàn chúng tôi từ Úc đến có Đại Đức Thích Nguyên Tạng, tại Hoa Kỳ có Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ, Ni Cô Thích Nữ Hạnh Trì và đến từ Âu Châu có chúng tôi, Thích Như Điển làm trưởng đoàn, Thượng Toạ Thích Đồng Văn và Đại Đức Thích Hạnh Giả. Tổng cộng 8 Tăng Ni đã viếng thăm rất nhiều chùa và Đạo Tràng tại Hoa Kỳ cũng như Canada thuyết giảng, trao đổi Phật Pháp, giáo lý đến với quý Phật Tử ở các địa phương. Chúng tôi xin chân thành đa tạ thâm ân của quý Ngài và quý vị đã mở rộng vòng tay đón tiếp phái đoàn, không những lo chỗ nghỉ cũng như vấn đề ẩm thực mà còn lo phương tiện di chuyển cho suốt 60 ngày qua. Xin đại diện cho Tăng Ni trong phái đoàn, chúng tôi chân thành cảm tạ đến:

 -         Vùng Los Angeles và Santa Ana 

o       Hoà Thượng Thích Chơn Thành Viện Chủ Chùa Liên Hoa.

o       Thượng Toạ Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp.

o       Thượng Toạ Thích Viên Thành, Chùa Diệu Pháp.

o       Đại Đức Thích Viên Huy, Chùa Diệu Pháp.

o       Đại Đức Thích Minh Chí, Phật Học Viện Quốc Tế.

o       Đại Đức Thích Phổ Tấn, Chùa Liên Hoa.

o       Ni Sư Thích Nữ Như Nguyện, Trụ Trì Chùa Xá Lợi.

o       Sư Cô Thích Nữ Diệu Tánh, Phật Học Viện Quốc Tế.

o       Phật Tử Quảng Hương và Đạo Tràng Thiền Đường Ngọc Sáng.

o       Gia Đình Đạo Hữu Thiện Đạt và Thanh Hiền.

o       Gia Đình Đạo Hữu Diệu Lai.

 -         Vùng San Jose 

o       Thượng Toạ Thích Thông Đạt, Chùa Đại Nhật Như Lai.

o       Đại Đức Thích Minh Bảo, Tịnh Xá Quan Âm.

o       Ni Trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh và Ni chúng Chùa An Lạc.

o       Ni Cô Thích Nữ Hạnh Trì, Tịnh Thất Hoà Bình, thành phố Fremont

o       Gia Đình Đạo Hữu Nguyên Như và Đồng Từ cùng Đạo Tràng Pháp Hoa.

o       Gia Đình Đạo Hữu Phúc Nguyên và các vị Thiện Hữu Tri Thức đồng tu.

o       Gia Đình Đạo Hữu Trần Đắc và Pháp Hữu.

o       Gia Đình Đạo Hữu Từ Bi Nguyện và chư vị Thiện Hữu Tri Thức.

o       Gia Đình Đạo Hữu An Hạnh – An Nguyệt – An Tín và chư vị Thiện Hữu Đồng Tu.

o       Quý Đạo Hữu Phật Tử Tâm Duyên, Từ Thức v.v…đã đưa đón phái đoàn.

o       Gia Đình Đạo Hữu Hưng Nguỵ và Mai Đăng Ngụy

o       Gia Đình Đạo Hữu Diệu Huệ - Tiêu Tú Kiều và quý Phật Tử thành phố San Francisco.

 

-         Vùng Saccramento 

o       Đại Đức Thích Minh Hậu, Trụ Trì Chùa Huyền Giác

o       Đại Đức Thích Thiện Duyên, Trụ Trì Chùa Kim Quang.

o       Ni Sư Thích Nữ Như Phương, Trụ Trì Chùa Phổ Minh.

o       Gia Đình Đạo Hữu Nguyên Hải và Bác Sĩ Vũ.

o       Nhà Hàng Chay Andy Nguyễn, Phật Tử Quảng Hảo, Quảng Ngọc

 

-         Tại Houston Texas 

o       Đặc biệt, Pháp Đoàn viếng thăm và đảnh lễ Trưởng Lão Thích Chơn Điền

o       Thăm Chùa Pháp Luân của Hoà Thượng Hộ Giác, Thượng Toạ Thích Giác Đẳng trụ trì

o       Đại Đức Thích Tịnh Trí, Trụ Trì Chùa Tịnh Luật

o       Đại Đức Thích Pháp Quang, Chùa Tịnh Luật

o       Đại Đức Thích Giác Mãn, Chùa Tịnh Luật

o       Đại Đức Thích Trí Hiền, Chùa Tịnh Luật

o       Đại Đức Thích Tâm Thọ, Chùa Tịnh Luật

o       Đạo Hữu Từ Hạnh Như Không

o       Đạo Hữu Lee & Kathy Đặng.

o       Gia Đình Đạo Hữu Ngọc Dung.

o       Gia Đình Đạo Hữu Liên Hoa

o       Cùng tất cả quý Đạo Hữu Phật Tử chùa Tịnh Luật và các vùng phụ cận đã tham dự khoá tu học Phật Pháp ở Chùa Tịnh Luật

 

-         Tại Oklahoma 

o       Thượng Toạ Thích Thông Triết, Trụ Trì Thiền Viện Chánh Pháp

o       Đại Đức Thích Thái Bảo, Thiền Viện Chánh Pháp

o       Sư Cô Thích Nữ Linh Minh, Thiền Viện Chánh Pháp

o       Đạo Hữu Viên An cùng tất cả quý Phật Tử Thiền Viện Chánh Pháp đã tận tình chăm sóc cho phái đoàn suốt thời gian lưu trú thuyết giảng ở Thiền Viện Chánh Pháp

 

-         Tại Minnesota 

o       Đạo Hữu Trí Viên Hội Trưởng Chùa Phật Ân cùng tất cả quý Đạo Hữu trong Ban Quản Trị

o       Đạo Hữu Minh Tâm, Thị Giả Phái Đoàn

o       Đạo Hữu Tâm Viên, Thanh Hương, Diệu Thuỷ, Diệu Kim……

o       Đạo Hữu Diệu Mai và tất cả quý Đạo Hữu trong Ban Trai Soạn đã lo lắng phần ẩm thực cho phái đoàn

o       Tất cả quý Đạo Hữu học viên và Phật Tử Chùa Phật Ân đã tham dự khoá tu học viên mãn.

 

-         Tại Chicago  

o       Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn Trụ TrìChùa Trúc Lâm

o       Đại Đức Thích Minh Hạnh Trụ Trì Chùa Quang Minh

o       Đại Đức Thích Phong Nhã, Chùa Quang Minh

o       Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ Trụ Trì Tịnh Thất Thanh Lương

o       Sư Cô Thích Nữ Giới Hương Trụ Trì Chùa Phước Hậu

o       Quý Đạo Hữu Phật Tử trong Ban Quản Trị Chùa Trúc Lâm

o       Quý Đạo Hữu Phật Tử trong Ban Quản Trị Chùa Phước Hậu

o       Cùng tất cả quý Phật Tử các chùa Trúc Lâm, Quang Minh, Phật Bảo, Phước Hậu đã tham dự khoá tu học Phật Pháp đông đủ

 

-         Tại Atlanta 

o       Thượng Toạ Thích Hạnh Đạt, Trụ Trì Tu Viện Kim Cang

o       Đại Đức Thích Nguyên Hỷ, Tu Viện Kim Cang

o       Quý Đạo Hữu Phật Tử Tu Viện Kim Cang đã tham dự khoá học và chăm lo phần ẩm thực chu đáo suốt thời gian phái đoàn lưu trú tại Tu Viện Kim Cang

o       Đạo Hữu Minh Tâm đưa phái đoàn đi Raleigh.

 

-         Tại Jacksonville và Orlando 

o       Thượng Toạ Thích Nhật Trí, Trụ Trì Chùa Pháp Vũ

o       Thượng Toạ Thích Minh Chiếu, Chùa Pháp Vũ

o       Đại Đức Thích Giác Tâm, Tịnh Thất Viên Không

o       Sư Cô Thích Nữ Liễu Hà, Trụ Trì Chùa Báo Ân

o       Ni Cô Thích Nữ Cát Tường, Đạo Tràng Cát Trắng

o       Đạo Hữu Bác Sĩ Minh Quang - Nguyễn Lê Đức Hội Trưởng và Trưởng Ban Quản Trị Chùa Hải Đức

o       Đạo Hữu Phu Nhân Hội Trưởng Châu Ngọc - Nguyễn Hoa Nhuỵ

o       Quý Đạo Hữu Phật Tử trong Ban Trai Soạn Chùa Hải Đức

o       Quý Đạo Hữu Ban Quản Trị Chùa Long Vân.

o       Đạo Hữu Diệu Mai và Phu Quân, ở Thiền Viện Cát Trắng

o       Tất cả quý Đạo Hữu Phật Tử Chùa Hải Đức và các vùng phụ cận.

o       Tất cả quý Đạo Hữu Phật Tử Chùa Báo Ân, Chùa Pháp Vũ, Chùa Long Vân đã đến tham dự các buổi thuyết pháp.

Đầu tháng 4 năm 2006 Đại Đức Thích Nguyên Tạng chia tay với phái đoàn đi thăm chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và diễn giảng ở một số tự viện mà Đại Đức đã liên hệ trước như: Hoà Thượng Thích Tín Nghĩa, Chùa Từ Đàm Hải Ngoại ở Dallas; Hoà Thượng Thích Nguyên An, Chùa Cổ Lâm ở Seattle, Sư cô Thích Nữ Hoa Tâm Chùa Liên Hoa ở Las Vegas. Ngoài ra, Đại Đức cũng đến viếng thăm nhiều đạo tràng ở nhiều tiểu bang khác, thuyết pháp, cầu an và cầu siêu v.v…

Đặc biệt, chúng tôi, Đại Đức Thích Hạnh Đức, Sư cô Thích Nữ Minh Huệ được Đạo Hữu Minh Tâm, Phật Tử ở Tu Viện Kim Cang đưa xe hơi đi từ Atlanta ngược lên Raleigh thăm gia đình Đạo Hữu Thị Phước Phạm Nam Sơn, Thị Hạnh Đỗ Ngọc Hiền, Đạo Hữu Thiện Thuận và một số Phật Tử khác ở vùng nầy. Thật vô cùng hoan hỷ trong tình nghĩa Thầy Trò gặp lại nhau.

Rời Hoa Kỳ, phái đoàn chúng tôi chỉ còn lại ba người: Chúng tôi, Thượng Toạ Thích Hạnh Tuấn và Thượng Toạ Thích Đồng Văn lên đường qua thành phố Montreal, Canada. Chúng tôi lưu trú tại chùa Quan Thế Âm thăm Thượng Toạ Thích Trường Phước và diễn giảng. Ngoài ra, còn có những buổi thuyết pháp ở Chùa Liên Hoa, Chùa Hiếu Giang do Sư Cô Thích Nữ Viên Tánh trụ trì, Chùa Phổ Đà, Thượng Toạ Thích Bổn Đạt trụ trì.

Trước khi chia tay để hồi quy bổn tự, Đoàn đã có một cuộc họp rút ưu khuyết điểm và đưa ra đề nghị là kính nhờ chư Tôn Đức và quý Đạo Hữu Phật Tử đã có nhân duyên tiếp xúc, trao đổi và nghe phái đoàn thuyết giảng, xin cho ý kiến bằng cách gạch chéo vào những ô thích hợp trong bản tham khảo ý kiến sau đây, và gởi qua Email: quangduc@tpg.com.au,, hoặc viengiactu@viengiac.net để chúng tôi rút kinh nghiệm cho chuyến hoằng pháp năm tới.

Kính chúc chư Tôn Đức và Quý Đạo Hữu Phật Tử được vạn sự thắng ý.

Kính nguyện

          Thích Như Điển

 

 

BẢN THAM KHẢO Ý KIẾN

 

Stt

Giảng Sư

Đề Tài

A

B

C

D

Đề Nghị

1.

 

TT Thích Như Điển

 

Kinh Duy Ma Cật

 

 

 

 

 

 

2.

 

TT Thích Hạnh Tuấn

 

Thiền – Tâm Lý Trị Liệu

 trong Xã Hội Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 

3.

 

TT Thích Đồng Văn

 

Kinh Pháp Bảo Đàn

 

 

 

 

 

 

4.

ĐĐ Thích Nguyên Tạng

 

Chết và Tái Sinh

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

ĐĐ Thích Hạnh Đức

 

Ý Nghĩa Tịnh Độ trong kinh điển Nguyên Thỉ và A Hàm.

 

 

 

 

 

 

6.

 

ĐĐ Thích Hạnh Giả

 

Phật Giáo và Tuổi Trẻ

 

 

 

 

 

7.

Sư Cô Thích Nữ Minh Huệ

 

Vai trò của người Phụ Nữ

 trong Phật Giáo.

 

 

 

 

 

 

8.

Ni Cô Thích Nữ Hạnh Trì

Phật Giáo và Môi Sinh

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:            

-               A: Ưu;                B: Khá;                C: Trung Bình;                D:       Yếu, cần thay đổi

                -               Xin quý vị chuyển trang tham khảo ý kiến này đến những người bạn đạo khác. Cảm niệm công đức của quý vị trước.

 

 

Trở về
Mục Lục hình ảnh hoằng Pháp của phái đoàn
 

---o0o---

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: T. Đồng Văn, Nguyên Thanh

Cập nhật 5-5-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544