Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


  .

 

 ĐĐ Nguyên Tạng
thuyết giảng tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, Dallas
(do Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa khai sơn)

Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
615 N. Gilbert Road - Irving, Texas 75061 - Tel: 972-986-1019
tudam@tudamhaingoai.com; http://www.tudamhaingoai.com/

---o0o---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(xem hình lớn hơn)

 



Từ trái sang: TT Minh Tuệ, HT Tín Nghĩa, TT Quảng Niệm, ĐĐ Nguyên Tạng

 

 

 

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Tín Nghĩa & ĐĐ Nguyên Tạng

 

 

Phóng viên Thu Nga (Đài Truyền Hình SBTN, Dallas, Texas) đang  phỏng vấn ĐĐ Nguyên Tạng
sau buổi giảng pháp tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại tối thứ bảy ngày 8-4-2006
 

Phóng viên Thu Nga (Đài Truyền Hình SBTN, Dallas, Texas)  đang  phỏng vấn ĐĐ Nguyên Tạng
sau buổi giảng pháp tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại tối thứ bảy ngày 8-4-2006

 

Phóng viên Thu Nga (Đài Truyền Hình SBTN, Dallas, Texas)  đang  phỏng vấn ĐĐ Nguyên Tạng
sau buổi giảng pháp tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại tối thứ bảy ngày 8-4-2006
 

 

Phóng viên Thu Nga (Đài Truyền Hình SBTN, Dallas, Texas) đang  phỏng vấn ĐĐ Nguyên Tạng
sau buổi giảng pháp tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại tối thứ bảy ngày 8-4-2006
 

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Tín Nghĩa & ĐĐ Nguyên Tạng & Chị Thu Nga

 (Đài Truyền Hình SBTN, Dallas, Texas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xem tiếp)
 

Xem hình ảnh Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại


 

Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10
>11>12>13>14>15>16>17>18>19
>20>21

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Nguyên Minh, Quảng Pháp

Cập nhật 10-4-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544