Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada

 

 

Khóa tu tại Chùa Tịnh Luật
Thích Tịnh Trí
Thích Pháp Quang
31155 Bunting Road
Waller, TX 77484. USA
Tel: 1. 936. 931.5427, Fax: 1. 936. 372 9534
Website:
www.tinhluattemple.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cung nghinh chư Tôn Đức

 


Lễ khai mạc khóa tu

 

 

Lễ khai mạc khóa tu

 

 

Lễ khai mạc khóa tu

 

 


Thầy Giác Mãn


Thầy Tâm Thọ
 


Thầy Trí Hiền
 

 

Cung nghinh chư Tôn Đức

 

 

Cung nghinh chư Tôn Đức

 

 


Đạo hữu Tuệ Kiên đại diện hàng Phật tử phát nguyện

 

Đạo hữu Tuệ Kiên đại diện hàng Phật tử phát nguyện

 


 

TT Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(Download bài giảng của TT Như Điển)

TT Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(Download bài giảng của TT Như Điển)

 

TT Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(Download bài giảng của TT Như Điển)

 

TT Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(Download bài giảng của TT Như Điển)

 

 

TT Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(Download bài giảng của TT Như Điển)

 

 

 

 

 

 


Thượng Tọa Đồng Văn
 

Thượng Tọa Đồng Văn
 

 

Thượng Tọa Đồng Văn
 

 

 

 

 

 

Thầy Nguyên Tạng
(Download bài giảng của Thầy Nguyên Tạng)

 

Thầy Nguyên Tạng
(Download bài giảng của Thầy Nguyên Tạng)

 

 

 

Thầy Nguyên Tạng
 

Thầy Nguyên Tạng
 

 

 

Thầy Hạnh Đức

 

Thầy Hạnh Đức

 

 

Thầy Hạnh Đức

 

Thầy Hạnh Đức

 Sư Cô Minh Huệ

 


 

Sư Cô Minh Huệ


Sư Cô Minh Huệ

 

Sư Cô Minh Huệ

 

Sư Cô Minh Huệ

 

 


Thầy Pháp Quang
 

 

 Cúng quá đường

 

 

 

 

 Thầy Hạnh Giả hướng dẫn nghi lễ cho các em

 

Ni Cô Hạnh Trì hướng dẫn nghi lễ cho các em

 

 Đạo hữu Tuệ Kiên, ban Phát thanh PG Tiếng Từ Bi phỏng vấn Thầy Nguyên Tạng

 

Đạo hữu Tuệ Kiên, ban Phát thanh PG Tiếng Từ Bi phỏng vấn Thầy Nguyên Tạng

 

(xem hình lớn hơn)

 

 

 

 

 

 

  

và Đạo hữu Như Không & Đạo hữu Giáng Kiết Tường

 Đạo hữu Giáng Kiết Tường và Đạo hữu Diệu Nga

 

 

 

 

 


Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10>11>12>13>14
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Hoằng Phi, Diệu Tiên

Cập nhật 19-3-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544