Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada

 


Chùa Phật Ân
475 Minesota Ave
Roseville
Mail: P.O.Box 13682, Roseville, MN 55113. USA
Tel: 651. 482 7990

 

Khóa tu học tại Chùa Phật Ân, Minesota
 
(từ thứ ba: 28/3 đến thứ bảy: 2/4/2006)

 

Thứ Ba ngày 28 tháng 03 năm 2006

 Sáng

 05:00 am - 07: 30 am: Thức chúng, tọa thiền và Trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

09:00 am - 11:00 am: Khai Giảng.

12:00 pm - 1:00 pm: Quá Đường

12.3pm: chỉ tịnh

 Chiều

2:00 pm - 3:30 pm: TT Như Điển giảng : Kinh Duy Ma Cật

4:00 pm - 5:30 pm: TT Đồng Văn giảng : Kinh Pháp Bảo Đàn

6:30 pm                : Dược thực

8:30 pm - 9:30 pm: TT Hạnh Tuấn giảng : Thiền tập & tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ

10:00 pm : Chỉ tịnh

  

 Thứ Tư ngày 29 tháng 03 năm 2006

  Sáng

 05:00 am - 07: 30 am: Thức chúng, tọa thiền và Trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

09:00 am - 11:00 am: ĐĐ Nguyên Tạng giảng: Luân Hồi & Tái Sanh

12:00 pm - 1:00 pm: Quá Đường

12.3pm: chỉ tịnh

 Chiều

2:00 pm - 3:30 pm: ĐĐ Hạnh Đức giảng: Tịnh Độ theo tinh thần Nikaya & Đại Thừa

4:00 pm - 5:30 pm: SC Minh Huệ giảng: Vai trò của người nữ trong Phật Giáo

6:30 pm                : Dược thực

8:30 pm - 9:30 pm: TT Hạnh Tuấn giảng : Thiền tập & tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ

10:00 pm : Chỉ tịnh

 

  Thứ Năm ngày 30 tháng 03 năm 2006

  Sáng

 05:00 am - 07: 30 am: Thức chúng, tọa thiền và Trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

09:00 am - 10:30 am: TT Như Điển giảng : Kinh Duy Ma Cật

12:00 pm - 1:00 pm: Quá Đường

12.3pm: chỉ tịnh

 Chiều

2:00 pm - 3:30 pm: TT Đồng Văn giảng : Kinh Pháp Bảo Đàn

4:00 pm - 5:30 pm: ĐĐ Nguyên Tạng giảng: Luân Hồi & Tái Sanh

6:30 pm                : Dược thực

8:30 pm - 9:30 pm: ĐĐ Hạnh Đức giảng: Tịnh Độ theo tinh thần Nikaya & Đại Thừa


10:00 pm : Chỉ tịnh

 Thứ Sáu ngày 31 tháng 03 năm 2006

 Sáng

 05:00 am - 07: 30 am: Thức chúng, tọa thiền và Trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

09:00 am - 10:30 am: SC Minh Huệ giảng: Vai trò của người nữ trong Phật Giáo

12:00 pm - 1:00 pm: Quá Đường

12.3pm: chỉ tịnh

 Chiều

2:00 pm - 3:30 pm: TT Như Điển giảng : Kinh Duy Ma Cật

4:00 pm - 5:30 pm: ĐĐ Hạnh Đức giảng: Tịnh Độ theo tinh thần Nikaya & Đại Thừa

6:30 pm                : Dược thực

8:30 pm - 9:30 pm: TT Đồng Văn giảng : Kinh Pháp Bảo Đàn


10:00 pm : Chỉ tịnh

 

  Thứ Bảy ngày 1 tháng 4 năm 2006

   Sáng

 05:00 am - 07: 30 am: Thức chúng, tọa thiền và Trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

09:00 am - 11:00 am: ĐĐ Nguyên Tạng giảng: Luân Hồi & Tái Sanh

12:00 pm - 1:00 pm: Quá Đường

12.3pm: chỉ tịnh

 Chiều

2:00 pm - 3:30 pm: TT Đồng Văn giảng : Kinh Pháp Bảo Đàn

4:00 pm - 5:30 pm: Vấn đáp & bế giảng

6:30 pm                : Dược thực

8:30 pm - 9:30 pm: nghỉ

10:00 pm : Chỉ tịnh

 

 Chủ Nhật ngày 2 tháng 4 năm 2006

  Sáng

 05:00 am - 07: 30 am: Thức chúng, tọa thiền và Trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

10:00 am - 1:00 0m: TT Như Điển giảng cho đại chúng

10:00 am - 1:00 0m: ĐĐ Nguyên Tạng nói chuyện với lớp Việt Ngữ (200 học sinh)

12:00 pm - 1:00 pm: Quá Đường

12.3pm: chỉ tịnh

 Chiều

2:00 pm - 3:30 pm: Tiến bạt Chư Hương Linh ký tự

4:00 pm - 5:30 pm: Cúng Cô Hồn

6:30 pm                : Dược thực

10:00 pm : Chỉ tịnh

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

TT Đồng Văn giảng : Kinh Pháp Bảo Đàn

TT Hạnh Tuấn giảng : Thiền tập & tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ

 

 Xem tiếp hình ảnh Chùa Phật Ân: 01> 02>03

*******

Mục Lục hình ảnh
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Minh Dũng, Vạn Hòa, Thanh Hương, Diệu Minh, Diệu Tịnh

Cập nhật 28-3-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544