Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada

 


Chùa Phật Ân
475 Minesota Ave
Roseville
Mail: P.O.Box 13682, Roseville, MN 55113. USA
Tel: 651. 482 7990

 

Khóa tu học tại Chùa Phật Ân, Minesota
 
(từ thứ ba: 28/3 đến thứ bảy: 2/4/2006)

  

 Thứ Tư ngày 29 tháng 03 năm 2006

  Sáng

 05:00 am - 07: 30 am: Thức chúng, tọa thiền và Trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm

 8:00 am - 9:00 am: Ăn sáng

09:00 am - 11:00 am: ĐĐ Nguyên Tạng giảng: Luân Hồi & Tái Sanh

12:00 pm - 1:00 pm: Quá Đường

12.3pm: chỉ tịnh

 Chiều

2:00 pm - 3:30 pm: ĐĐ Hạnh Đức giảng: Tịnh Độ theo tinh thần Nikaya & Đại Thừa

4:00 pm - 5:30 pm: SC Minh Huệ giảng: Vai trò của người nữ trong Phật Giáo

6:30 pm                : Dược thực

8:30 pm - 9:30 pm: TT Hạnh Tuấn giảng : Thiền tập & tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ

10:00 pm : Chỉ tịnh

 

 

 

 

 

ĐĐ Nguyên Tạng giảng: Luân Hồi & Tái Sanh

 

 

 

ĐĐ Hạnh Đức giảng:
Tịnh Độ theo tinh thần Nikaya & Đại Thừa

 

 

 

 


TT Như Điển, cùng Đạo Hữu Trí Viên (Hội Trưởng), Đạo Hữu Minh Tâm và Đạo Hữu Diệu Thủy


ĐĐ Nguyên Tạng cùng Đạo Hữu Trí Viên (Hội Trưởng), Đạo Hữu Minh Tâm và Đạo Hữu Diệu Thủy 

Xem tiếp hình ảnh Chùa Phật Ân: 01> 02>03

 

*******

Mục Lục hình ảnh
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Minh Dũng, Vạn Hòa, Thanh Hương, Diệu Minh, Diệu Tịnh

Cập nhật 28-3-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544