Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada

 


Chùa Phật Ân
475 Minesota Ave
Roseville
Mail: P.O.Box 13682, Roseville, MN 55113. USA
Tel: 651. 482 7990

 

 

 

 

 

  

 


Cố Giáo Sư Vũ Khắc Khoan
(là người sáng lập Hội Phật Giáo Việt Nam tại Minnesota và làm Hội Trưởng đầu tiên vào năm 1976, trụ sở được đặt
ngay tại tư gia của ông, về sau Hội này đã phát triển mạnh và tạo dựng Chùa Phật Ân)

 

 

 

 

 

 


 

Xem tiếp hình ảnh Chùa Phật Ân: 01> 02>03

*******

Mục Lục hình ảnh
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Minh Dũng, Vạn Hòa, Thanh Hương, Diệu Minh, Diệu Tịnh

Cập nhật 28-3-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544