Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada

 


Chùa Phật Ân
475 Minesota Ave
Roseville
Mail: P.O.Box 13682, Roseville, MN 55113. USA
Tel: 651. 482 7990

 

 

 

 

 

 


(Xem hình lớn hơn)

 

Hội thảo Phật Pháp & bế giảng

 

(Xem hình lớn hơn)


 

(Xem hình lớn hơn)

 

Xem tiếp hình ảnh Chùa Phật Ân: 01> 02>03>04

*******

Mục Lục hình ảnh
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Minh Dũng, Vạn Hòa, Thanh Hương, Diệu Minh, Diệu Tịnh

Cập nhật 28-3-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544