Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada

 


Lễ Cầu An và Thuyết giảng tại tư gia của
Gia đình Đạo Hữu Hưng-MaiTT Thích Như Điển
giảng đề tài : " tâm lý xã hội của người trẻ ngày nay và phương pháp đối trị"

 

 

 

 

 


Phái đoàn tại nhà hàng Goden Island của Đạo Hữu Kathy Đặng

 

 

Phái đoàn tại nhà hàng Goden Island của Đạo Hữu Kathy Đặng


 

 

 


 

Phái đoàn tại tư gia của  Đạo Hữu Nhật Minh Liên Hoa - Diệu Tịnh
 

Phái đoàn tại tư gia của  Đạo Hữu Nhật Minh Liên Hoa - Diệu Tịnh
 

 


Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10>11>12>13>14>15 >16
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Trúc Thái Bảo, Diệu An

Cập nhật 17-3-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544