Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

        Chùa Khánh Anh       

Hòa Thượng Thích Minh Tâm

14 Ave Henri Barbusse

92220 Bagneux

Tel: 01 4655 8444

Fax: 01 4735 5908

E-mail: khanhanh@wanadoo.fr

 

Thông báo

Khóa TU GIEO DUYÊN, TÙNG HẠ

Nam mô A Di Đà Phật,

Năm nay, nhân mùa an cư kiết hạ của chùa, trùng phùng lễ tôn trí tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dưới sự chủ lễ của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày 12/7/2006 tại chùa Khánh Anh ở Evry.

Chùa có tổ chức khóa TU GIEO DUYÊN, TÙNG HẠ (tại EVRY) từ 10/07/2006 đến 16/07/2006.

Xin kính gởi phiếu ghi danh đến chư tôn đức (kính nhờ phổ biến) và toàn thể quý Phật tử nào muốn ghi danh xin điền vào phiếu ghi danh và gởi trở về :

CHÙA KHÁNH ANH, 14 ave henri Barbusse, 92220 Bagneux, France. Hay khanhanh@free.fr hoặc dieutram@free.fr

Mọi chi tiết về ghi danh khóa tùng hạ cũng như tham dự buổi lễ tôn trí tôn tượng do Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì, xin liên lạc về chùa Khánh Anh (Diệu Trạm phụ trách). Tél (+ 33) 0160793684, (+33) 0609090119, (+33) 0146558444. Hoặc gởi email về 2 địa chỉ hộp thư email ghi ở trên

Kính thư,

Chùa Khánh Anh

 

 

 


PHIẾU GHI DANH TÙNG HẠ
tại CHÙA KHÁNH ANH – EVRY – PHÁP QUỐC

TỪ 10/07/2006 đến 16/07/2006

 

 

Họ, tên : .......................................................................................................................

Pháp danh :...................................................................................................................

Năm sinh (hay số tuổi) :...................................... Giới tính (Nam hay nữ) :....................

Địa chỉ :..........................................................................................................................

Số điện thoại :..................................................................................................................

Địa chỉ điện thư (email) :..................................................................................................

Ghi danh (xin đánh tréo vào ô thích hợp dưới đây

ÿ                    Nhân khóa tùng hạ, xin xuống tóc tu gieo duyên

ÿ                    Tùng hạ trọn khóa (10-16/7/2006)

ÿ                    Dự thính tùng hạ (không ở được suốt khóa 7 ngày) từ ngày …….. đến …..

 

Xin ghi danh vào ban

ÿ         Hành đường ;      ÿ     Trai soạn ;                       ÿ     vệ sinh

 

Download Phiếu Ghi Danh

 


Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10>11>12>13>14>15 >16
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Trúc Thái Bảo, Diệu An

Cập nhật 17-3-2006

 


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544