Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada


 

Tịnh Xá Quán Âm
(do Sư Minh Bảo sáng lập và trụ trì)

 

 

 

 

 

 


Sư Minh Bảo (trụ trì Tịnh Xá Quan Âm) đang giới thiệu phái đoàn

  

Sư Minh Bảo (trụ trì Tịnh Xá Quán Âm) đang giới thiệu phái đoàn

 

 

 TT Thích Như Điển

 


 

TT Thích Như Điển

 TT Thích Như Điển

 

 TT Thích Đồng Văn

 

  

TT Thích Đồng Văn

  

TT Thích Đồng Văn

 

 

 

 

 

Tại tư gia của
 Ông Bà Đạo Hữu Phúc Nguyên ở San Jose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa An Lạc
(do Sư Bà Nguyên Thanh sáng lập và trụ trì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sư Bà Nguyên Thanh (phải) và Sư Bà Giác Hương

 

 

 

 

 

Lễ Cầu An tại gia đình ông bà Quảng Diệu Pháp
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Thăm gia đình ông bà Nguyên Như - Đồng Từ

 

 


 

 

 

 

 

 

Bé Thiện Hội (3 tuổi) tụng thuộc lòng Chú Đại Bi (bấm vào đây để nghe)

 

 

Bé Thiện Hội (3 tuổi) và Sư Phụ Như Điển

 Thiện Hội với Thầy Nguyên Tạng

 Quý Thầy Cô tại nhà ông bà nội của Thiện Hội

 Thiện Hội với bà Nội (Đạo hữu Đồng Từ)Thiện Hội và ông Nội ( Đạo Hữu Tâm Như)

 

 

 

Thăm gia đình ông bà Nhật Chánh - Tâm Duyên
 

 

 

 

 

Đạo tràng Tu Học
 tại nhà Ông Bà Chánh Huyền Tuệ - Từ Bi Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10>11>12>13>14


 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Nhật Chánh, Hạnh Tâm Duyên, Nguyên Như, Đồng Từ

Cập nhật 6-4-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544