Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ...

.

 

 

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp

tại Canada và Hoa Kỳ năm 2007
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

 

TT. Thích Như Điển, HT. Thích Thị Đức, TT. Thích Đồng Văn, Sư Chú Hạnh Bổn (Đức),
TT. Thích Minh Dung, TT. Thích Hạnh Tuấn, ĐĐ. Thích Hạnh Đức (USA), ĐĐ Thích Viên Giác (Na Uy), TT Thích Đồng Mẫn, ĐĐ Thích Như Tịnh (Việt Nam), Sư Cô TN Minh Huệ, Ni Cô TN Hạnh Trì (Mỹ)

 

Ngày Tháng

Chuyến Bay/ Địa Điểm tổ chức

Hình ảnh

26.03.2007

Hannover – Los Angeles

 

27.03-01.04.2007

Khóa Tu Học tại chùa Phật Tổ Long Beach. TT. Thích Thiện Long

 
xem hình

02.04.2007

Đi Xe hơi từ Long Beach đến San Jose

 

03.04-08.04.2007

Khóa học tại chùa An Lạc (hình)
Chùa Quang Thiện
(hình)
Tư gia Đh Từ Bi Nguyện (hình)
 và chùa Phổ Mình, Sacramanto (hình)
 và chùa Huyền Giác Sacramanto
 

 xem hình:
 
01> 02>03>04

09.04.2007

San Jose– Houston

 

10.04-15.04.2007

Khóa tu học tại chùa Tịnh Luật - Houston

  xem hình

16.04.2007

Houston – Oklahoma City

 

17.04-22.04.2007

Khóa học tại tu viện Chánh Pháp Oklahoma
Chùa Tam Bảo tại Tulsa

  xem lịch giảng
Xem hình ảnh 01
Xem hình ảnh 02

23.04.2007

Oklahoma - Chicago

 

24.04-29.04.2007

Khóa tu học tại chùa Trúc Lâm – Chicago
Chùa Phước Hậu và các chùa khác quanh vùng.

  xem lịch giảng
xem hình: 01 > 02>03

30.04.2007

Chicago - Mineapolis

 

01.05-06.05.2007

Khóa tu học tại chùa Phật Ân - Mineapolis

    xem lịch giảng
xem hình: 01

07.05.2007

Mineapolis - Jacksonville

 

08.05-13.05.2007

Khóa học phật pháp tại chùa Hải Đức Jacksonville và chùa Long Vân Orlando

  xem lịch giảng

xem hình

14.05.2007

  Jacksonville –  Atlanta

 

15.05-20.05.2007

Khóa học tại tu viện Kim Cang Atlanta

   xem lịch giảng

xem hình

21.05.2007

Atlanta – Montreal

 

22.05-27.05.2007

Khóa tu học tại chùa Quan Âm, Thiền Tôn, Liên Hoa (Montréal) Từ Ân, Hiếu Giang, Phổ Đà (Ottawa) 

Lời Tri ân và cảm tạ. Thích Như Điển

Kỷ niệm một chuyến đi - Viên Như

  

   xem lịch giảng

xem hình
Cảm tưởng chuyến
hoằng pháp
Hoa Kỳ & Canada năm 2007
. T. Viên Giác

 

 

28.05.2007

Montreal – Hannover

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính gửi chư Tôn Đức cùng quý Đạo Hữu thuộc các chùa tại Hoa Kỳ và Canada.

Cùng chư Tôn Đức hướng dẫn khóa tu học.

 Kính bạch Quý Ngài,

Kính thưa Quý Vị,

 Sau hơn ba tháng nhập thất, dịch kinh và đi thăm nước Úc chúng tôi đã về lại Viên Giác Tự để chuẩn bị đón xuân Đinh Hợi và hôm nay xin gửi đến Quý Ngài cũng như Quý Vị thông tin mới nhất về những chuyến đi và đến của chúng tôi; đồng thời chúng tôi cũng xin gửi đề tài diễn giảng của các vị giảng sư đến các tự viện tại Hoa Kỳ và Canada để Quý Vị được lãm tường.

 Năm nay chúng tôi đã dịch xong quyển: “Tịnh Độ Tông N+hật Bản” từ tiếng Nhật sang tiếng Việt trên ba trăm trang và chúng tôi cũng mong rằng quý phật tử tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu sẽ cùng chung ấn tống dịch phẩm này độ tám đến mười ngàn cuốn, nhằm giới thiệu tư tưởng Tịnh Độ Tông của ngài Thân Loan đến với quý Phật Tử Việt Nam, để có thêm tư liệu nghiên cứu.

 Phái đoàn chúng tôi trên dưới mười vị. Do vậy có nơi được phân chia ra nhiều đạo tràng để diễn giảng. Tuy nhiên chương trình diễn giảng tại địa phương cũng như những phương tiện khác do quý vị tùy nghi quyết định, sau khi đã tham khảo ý kiến chung của những vị trong cùng vùng. Có như thế thì việc hoằng pháp tiện lợi hơn. Kính mong Quý Ngài và Quý Vị hoan hỷ hỗ trợ cho. 

Trước thềm năm mới năm Đinh Hợi xin cầu nguyện chư Phật, chư Tổ gia hộ cho Quý Ngài và Quý Vị được kiết tường như ý. 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 Thích Như Điển

Phương Trượng chùa Viên Giác

Hannover – Đức Quốc. (10-2-2007)

 

 

 

Địa chỉ liên lạc

Đề Tài giảng

HT Thích Kiến Tánh (Giáo thọ tăng ni sinh chùa Viên giác) ducquy43@yahoo.com

Khái Niệm tư tưởng Kinh A Di Đà

TT Thích Như Điển (Phương Trượng chùa Viên Giác) viengiactu@viengiac.de

Kinh Hoa Nghiêm- Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện

TT Thích Minh Dung (Viện chủ chùa Quang Thiện-CA-USA) quangthientemple@hotmail.com

 

TT Thích Hạnh Tuấn (PhD. Trụ trì chùa Trúc Lâm-CHI-USA) thichhanhtuan@yahoo.com

Thiền Tịnh không hai (So sánh triết lý hành động của Thiền tông và Tịnh độ giáo)

TT Thích Đồng Văn (PhD. Trụ trì chùa Tâm Giác -Đức) phobao@yahoo.com

Kinh Vô Lượng Thọ

TT Thích Thái Siêu (PhD. Trụ trì chùa Bảo Tịnh – CA-USA) thaisieu@yahoo.com

Tinh Thần Luật Tạng trong kinh điển Đại Thừa

ĐĐ Thích Viên Giác (Trụ trì chùa Đôn Hậu-Na Uy) philongvg@yahoo.com

Phật giáo, thi thơ nhạc.

ĐĐ Thích Hạnh Đức (PhD. Chùa Phật Đà-CA-USA) hanhduc2000@yahoo.com

Niệm Phật, con đường đưa đến chân hạnh phúc; Làm thế nào để có pháp lạc trong hiện tại

ĐĐ Thích Như Tịnh (Trụ trì chùa Viên Giác-Hội An)  & TT Thích Đồng Mẫn (MA Trụ trì tổ đình Chúc Thánh -Hội An) thichnhutinh@yahoo.com

Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh

Chú Hạnh Bổn (thị giả TT Phương Trượng) thientanh@gmx.de

 

Ni Sư Thích Nữ Như Viên (Trụ trì NPĐ Tam Bảo- Đức) nhuvien@viengiac.de

 

 Trở về

Mục Lục hình ảnh năm 2006 | 2007 | 2008
 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)

---o0o---


 Lịch Hoằng pháp của Phái Đoàn năm 2008
 

---o0o---

Cập nhật 01-04-2007


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544