Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ...

.

 

 

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp

tại Canada và Hoa Kỳ năm 2008
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác
và phái đoàn từ Âu Châu, Úc & Mỹ Châu

TT. Thích Như Điển, HT. Thích Kiến Tánh, TT. Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Giác Trí, Sư Chú Hạnh Bổn (Đức), TT. Thích Thái Siêu, TT. Thích Minh Dung, TT. Thích Hạnh Tuấn, ĐĐ. Thích Hạnh Đức, ĐĐ Thích Thánh Trí (USA), ĐĐ. Thích Nguyên Tạng (Úc), ĐĐ Thích Viên Giác (Na Uy)

 

Ngày Tháng

 Địa Điểm tổ chức

Chuyến bay đi và đến

11.03.2008

 

Hannover – Paris

Paris - Los Angeles

Sẽ báo tin sau

12.03-17.03.2008

Khóa Tu Học tại các chùa Phổ Đà, Quang Thiện và tu viện Liễu Quán

 

17.03.2008

từ Los Angeles đến San Jose

 

18.03-24.03.2008

Khóa học tại chùa An Lạc San Jose, chùa Viên Thông, chùa Đức Viên, chùa Phật Quang. Tại Sacramanto tại nhà hàng Andy Nguyen

Suốt ngày 18.03.08 tu học tại chùa Viên Thông của TT Nguyên Đạt và tối 19.03.08 giảng pháp tại Bakerfield

24.03.2008

San Jose– Jacksonville

 

25.03-31.03.2008

Khóa tu học tại chùa Hải Đức (J), chùa Long Vân, chùa Báo Ân (Orlando) và Gainsville

Làm lễ tại Gainsville 28.03.08

31.03.2008

Jacksonville - Houston

 

01.04-07.04.2008

Khóa học tại Sariputra Retreat & Conferrence Center và Thiền Viện Minh Đăng Quang

Sẽ đi St Antonio để giảng pháp tại chùa Đ.Đ Thích Chúc Thiện

07.04.2008

Houston - Atlanta

 

08.04-14.04.2008

Khóa tu học tại chùa Hải Ấn (Atlanta), Raleigh, chùa Liên Hoa tại Charlotte

 

14.04.2008

Atlanta – Chicago.Michigan

 

15.04-23.04.2008

Khóa tu học tại chùa Trúc Lâm, chùa Quang Minh, chùa Phật Bảo, chùa Phước Hậu (Wiscounsin)

Đoàn sẽ chia người ra đi chùa Linh Sơn Michigan của TT Thích Trí Thường

23.04.2008

Chicago - Mineapolis

 

24.04-28.04.2008

Khóa học phật pháp tại chùa Phật Ân

 

28.04.2008

  Mineapolis - Okhlahoma

 

29.04-05.05.2008

Khóa tu học tại thiền viện Chánh Pháp (OK), chùa Pháp Hoa (Wichita), chùa Tam Bảo (Tulsa)

 

05.05.2008

Okhlahoma – Montreal

 

06.05-12.05.2008

Khóa tu học tại chùa Quan Âm, Liên Hoa (Montréal) Từ Ân, Hiếu Giang (Ottawa)

 

12.05.2008

13.05.2008

Montreal – Paris

 Paris - Hannover

 

 

Địa chỉ liên lạc tại các địa phương

 

Nam Cali                 T.T. Thích Minh Dung           quangthientemple@hotmail.com            Tel. 909.7172433   

                                TT Thích Thái Siêu               thaisieu@yahoo.com                              Tel. 310.5161522

                                Thiện Đạt+Thanh Hiền          thiendat@aol.com                                   Tel. (714) 890-5885 hoặc (714)417-1027

                                SC Minh Huệ                       nhumy@yahoo.com                               Tel. 224.6284034

                                SC Diệu Tánh                      dieutanhthich@yahoo.com                     Tel. 714.4687619

San Jose                  Cô Hạnh Trì                        thichnuhanhtribodhgaya@yahoo.com    Tel. 510.7902003

ĐH Đồng Từ                          amjm16@yahoo.com                              Tel. 408.2706373

Houston:                 ĐĐ ThíchHạnh Nguyện       cuclacgioi@gmail.com              

                                ĐH Từ Hạnh                    tuhanh_1@yahoo.com                            Mobil 713-2971725

                                Ni Sư TN Tường Liên                                                                            Tel. 281.9889989

Oklahoma:               T.T. Thích Thông Triết         chanhphapokc@yahoo.com                   Tel. 405478-1818 Mobil 405514-5821

                                ĐĐ Thích Đức Trí                  ductrivodinhphuc@yahoo.com              Tel. 918.4380714

Wichita:                   ĐĐ Thích Giác Minh             chieuchuong1958@yahoo.com               Tel. 316.8380132 Cell 992.5331

Minneapolis:           Chùa Phật Ân                         trivien@hotmail.com                              Tel. 651.4827990 Mobile (651)334-4724

Chicago:                  T.T. Thích Hạnh Tuấn           thichhanhtuan@yahoo.com                    Tel. 408.3901403

Michigan:                T.T. Thích Trí Thường           tam_phuoc@hotmail.com                       Tel. 586.4276888

Atlanta:                   Ni Sư TN Huệ Nghiêm           huenghiem@hotmail.com                        Tel. 404.3660042

Orlando:                  ĐĐ Thích Giác Tâm               vien_khong@yahoo.com       

Jacksonville:            ĐH. Minh Quang                    buddhistI@aol.com                                 Tel. 904.8036738

Gainsville:               ĐH. Trần Thị Lan                   lttranddmd@yahoo.com                         Tel. 352.3731884

Montreal:             TT. T. Trường Phứơc             ttruongphuoc@yahoo.com                     Tel. 514.735.9425

 

 

Trở về

Mục Lục hình ảnh năm 2006 | 2007 | 2008
 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)


 

---o0o---

Cập nhật 01-02-2008


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544