Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ...

.

 

 

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp

tại Hoa Kỳ năm 2009
Phái đoàn gồm có: HT. T. Như Điển, TT. T. Thông Triết, TT. Thích Đồng Văn, ĐĐ Thích Nguyên Tạng,
ĐĐ Thích Giác Trí, ĐĐ T. Hạnh Đức, ĐĐ Thích Thánh Trí, ĐĐ T. Hạnh Tuệ, ĐĐ T. Viên Giác,
ĐĐ Thích Hạnh Thức, NS Thích Nữ Minh Huệ

 

 


Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn
 

Thời gian

Chương trình

Ghi chú

24.03.2009

Hannover – Minneapolis 

Sẽ gởi chương trình sau

26. - 30.03.2009

Thuyết Pháp tại Chùa Phật Ân Minneapolis

 

30.03.2009

Minneapolis  -  St Louise

 

31.03. – 5.04.2009

Thuyết Pháp tại Chùa Việt Nam

 

6.04.2009

Saint Louise -  Houston

 

7.04. 13.04.2009

Khóa Tu Học và Thuyết Pháp tại Trung Tâm Tu Học Sariputra, Thiền Viện Minh Quang và San Antonio

 

13.04.2009

Houston  -  Detroit

 

14.04. -19.04.2009

Khóa Tu Học và Thuyết Giảng tại Chùa Linh Sơn (TT Thích Trí Thường), Windsor (Canada) TT Thích Trí Thoát

 

20.04.2009

Detroit  -  Santa Ana

 

21. – 26.04.2009

Khóa Tu Học và Thuyết Giảng tại Chùa Phật Tổ Longbeach (TT. Thích Thiện Long), Chùa Phổ Đà (HT. T. Hành Đạo), Đạo Tràng Mắt Thương Nhìn Đời; Chùa Quang Thiện (TT. Thích Minh Dung)

 

27.04.2009

Santa Ana  -  Jacksonville

 

28.04. – 3.05.2009

Khóa Tu Học Phật pháp tại Chùa Hải Đức và Gainsville

2.05.09 (TT Đồng Văn đi Atlanta) đến Thầy Giác Hạnh và NS Huệ Nghiêm.

4.05.2009

Jacksonville -  Oklahoma City

TT Đồng Văn về lại Đức

5. – 10.05.2009

Khóa Tu Học Phật Pháp tại Thiền Viện Chánh Pháp (TT Thích Thông Triết)

Ngày 7.05. HT Phương Trượng về lại Đức)

11.05.2009

Phái đoàn về lại Âu Châu và Úc Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về

Mục Lục hình ảnh năm 2006 | 2007 | 2008
 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
Chùa An Lạc (California)


 

---o0o---

Cập nhật 01-10-2008


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544