Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006

Của T.T. Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

 

 

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006

Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

TT. Thích Như Điển (Đức),  TT. Thích Hạnh Tuấn (Hoa Kỳ), TT. Thích Đồng Văn (Đức),
ĐĐ. Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Hạnh Đức (Hoa Kỳ), Thích Hạnh Giả (Đức),
Sư Cô TN Minh Huệ, Sư Cô TN Diệu Tánh (Mỹ), Ni Cô TN Hạnh Trì (Mỹ)

  

Ngày Tháng

Chuyến Bay/ Địa Điểm tổ chức

Ghi Chú

01.03.2006

Hannover – Los Angeles

 

03.03-05.03.2006

Khóa Tu Học tại chùa Diệu Pháp  (hình)
TT. Thích Viên Lý
- Chùa Xá Lợi
- Thiền Đường Ngọc Sáng
 

 

06.03.2006

Los Angeles – San Jose

 

07.03-12.03.2006

Tại San Jose và Sacramanto :(Hình)
- Tịnh Xá Quán Âm
- Chùa An Lạc
- Chùa Đại Nhật Như Lai

- Chùa Phổ Minh
- Chùa Kim Quang

- Chùa Huyền Giác
- Đạo Tràng Tu Học Phổ Hiền
- Nhà hàng chay Andy Nguyễn
và các tự viện lân cận

 

15.03.2006

San Jose – Houston

 

16.03-19.03.2006

Viếng thăm HT Chơn Điền (hình)
- Chùa Pháp Luân (hình)
Khóa tu học tại chùa Tịnh Luật (Hình)

 

20.03.2006

Houston – Oklahoma City

 

21.03-26.03.2006

Khóa học tại Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma (hình)

 

27.03.2006

Oklahoma City – Minneapolis

 

28.03-02.04.2006

Khóa tu học tại chùa Phật Ân - Minesota (hình)

 

03.04.2006

Minneapolis - Chicago

 

04.04- 09.04.2006

Khóa tu học tại chùa Trúc Lâm (hình)
- Chùa Quang Minh (hình)
- Chùa Phước Hậu (hình)
- Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngọai (hình)

 

10.04.2006

Chicago - Atlanta

 

11.04-16.04.2006

Khóa học phật pháp tại Tu Viện Kim Cang (hình)

 

Chủ nhật
16-4-2006

ĐĐ Nguyên Tạng giảng tại Chùa Cổ Lâm
 Seattle, WA, tel: (206) 723 4741 (hình)

 

17.04.2006

Atlanta – Jacksonville

 

Thứ ba: 18-4-06

ĐĐ Nguyên Tạng giảng tại tư gia  Đạo hữu Phước Ngọc
 (Las Vegas), tel: 702. 499 0197 (hình)

 

Thứ tư: 19-4-06

ĐĐ Nguyên Tạng giảng tại Liên Hoa Ni Tự
(Las Vegas), tel: 702. 362 6311 (hình)

 

18.04-23.04.2006

Khóa học tại Chùa Hải Đức, Jacksonville (hình) (hình 2)

 

22-4-2006
Thứ bảy

ĐĐ Nguyên Tạng giảng tại
  Đạo Tràng Bảo Liên, (Santa Ana, Cali),  
tel: 714. 839 5933
(hình)

 

24.04.2006

Jacksonville Montréal - Canada

 

 

 

 

25.04-30.04.2006

Khóa tu học tại chùa Quan Âm, Thiền Tôn, Liên Hoa (Montréal) Từ Ân, Hiếu Giang, Phổ Đà (Otawa)

 

 

 

 

Chủ nhật
30.04.2006

Montréal – Frankfurt
ĐĐ Nguyên Tạng về lại Melbourne, Úc Châu

 

01.05.2006

Frankfurt – Hannover Đức Quốc

 

  

Mục Lục hình ảnh

 

Địa chỉ liên lạc:

 

Los Angeles      T.T. Thích Viên Lý       thichvienly@ghpgvntn.net          Tel. 626/288-5359.02 626/614 0566

                                                                                                            Fax. 626 286-8437

                        Sư Cô Diệu Tánh          dieutanh@yahoo.com                                       

                        Thiện Đạt+Thanh Hiền  thiendat@aol.com                      Tel. 714/8905885 hoặc 7145488435

San Jose           ĐH Đồng Từ                amjm16@yahoo.com                 Tel. 408/2706373

                        ĐH Chánh Phong                                                          Mobil 408/9338813 – 8028089

Houston:           ĐĐ T.Tịnh Trí               tinh@mail.ev1.net                      Tel. 936/9315427 Mobil 7135167308

                        ĐĐ T. Pháp Quang       phapquang@mail.ev1.net                       “

                        ĐH Từ Hạnh                tuhanh_1@yahoo.com               Mobil 281/2354323

Oklahoma:        ĐH Tâm Danh              tamdanh@cognisurf.com           Tel. 405/7454093 off. 405/3083671

                        T.T. Thích Thông Triết  chanhphapokc@yahoo.com        Tel. 405478-1818 Mobil 405514-5821

Minneapolis       Chùa Phật Ân               trivien@hotmail.com                  Tel. 651/4827990 Mobile (651)334-4724

Chicago:           SC Minh Huệ                nhumy@yahoo.com                   Tel. 847/827.4599

                        ĐH Minh Độ                 ducnguyen9@yahoo.com           Tel. 847/427.0448 Mobil 8476124027

Atlanta:             T.T. Thích Hạnh Đạt     thd30038@yahoo.com               Tel. 770-3220712

Orlando:            ĐĐ Thích Giác Tâm      vien_khong@yahoo.com           

                        ĐH. Nguyên Khương                                                    Tel. 407-2734429

                        Phạm Hữu Xứ

Montreal:          TT. T. Trường Phứơc    ttruongphuoc@yahoo.com          Tel. 514/735.9425

 

 

Xem tiếp

Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp
tại Canada và Hoa Kỳ năm 200
7

---o0o---


 

Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10
>11>12>13>14>15>16>17>18>19
>20

 

---o0o---


Trình bày: Phổ Trí


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544