Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Quốc Tế


...... ... .

 

Phật Giáo  Khắp Thế Giới

---o0o---


(1919-2006)

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG  DHAMMANANDA
NHÀ TRUYỀN GIÁO NỒI TIẾNG CỦA MÃ LAI

Thích Nguyên Tạng
Melbourne, Úc Châu 2006
 

 

 

     
 
   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


Hòa Thượng Dharmananda với chư Tăng Mã Lai

Hòa Thượng Dharmananda đang giảng Pháp cho Tăng sinh Mã lai


Hòa Thượng Dharmananda với chư Tăng Ni Mã Lai

 

dhamanandabook2.gif (14914 bytes)

Bìa tập sách "Những gì người Phật tử tin"
xuất bản lần đầu tiên năm 1964, một trong những tác phẩm
phổ biến của HT. Dhammananda

 


Xem tiếp
 

 ---o0o---


| Tôn giáo nầy là gì (What is this Religion) |

 

| Mục lục | Xứ Sở | Sự kiện | Nhân Vật | Phụ Lục|

 

---o0o---


|
Danh  Nhân Phật Giáo Thế Giới | Tủ sách Phật Học |

---o0o---

Kỹ thuật vi tính:
 Hải Hạnh, Ðàm Thanh, 

Diệu Nga, Tâm Chánh, Nguyên Tâm
Trình bày: Nhị Tường -
Tịnh Tuệ

Cập nhật: 01-09-2006
Khởi đăng 01-04-02


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang PG Thế giới

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544