Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Ban Biên Tập, Cộng Tác Viên, 
Nhân Viên Trang Nhà Quảng Đức
| English |


...... ... .

 

 

Tác giả, Dịch Giả có bài trên trang Quảng Ðức:

 Chư Tôn Hòa Thượng : HT.Thích Từ Quang, HT Thích Đôn Hậu, HT Thích Hành Trụ, HT Thích Thiện Hòa, HT Thích Thiện Hoa, HT Thích Trí Nghiêm, HT Thích Thiện Siêu, HT Thích Ðức Nhuận, HT Thích Trí Tịnh, HT Thích Tâm Châu, HT Thích Huyền Quang, HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Mãn Giác, HT Thích Huyền Vi.HT Thích Hộ Giác, HT Thích Chánh Lạc, HT Thích Đổng Minh, HT Thích Từ Thông, HT Thích Quảng Ðộ,  HT Thích Trung Quán, HT Thích Nhất Hạnh, HT. Thích Thuyền Ấn, HT Thích Thiện Châu, HT Thích Duy Lực, HT Thích Trí Quang, HT Thích Giác Nhiên, HT Thích Đức Niệm, HT Thích Trí Quảng

Chư Tôn Thượng Tọa :
TT. Thích Viên Đức, TT. Thích Tuệ Sỹ, TT Thích Chơn Thiện ,TT Thích Minh Tuệ, TT.Thích Minh Cảnh, TT. Thích Phước Sơn, TT Thích Bảo Lạc, TT Thích Như Điển, TT Thích Phước An, TT. Thích Tâm Trí, TT Thích Nhất Chân, TT Thích Thiện Huệ, TT Thích Nhật Quang, TT. Thích Thiện Bảo TT. Đại Lãn, TT.Viên Minh, TT. Thích  Đồng Bổn, TT Thích Viên Lý. TT Thích Giác Đẳng, TT. Thích Quảng Thanh, TT Thích Quảng Hiện, TT Khánh Hỷ.


Quý Sư Bà, Ni Sư : Sư Bà Thích Nữ Diệu Không, Sư Bà Thích Nữ Thể Quán, Ni Trưởng Như Thanh, Ni Sư Thích Nữ Như Huyền, Ni Sư Thích Nữ Trí Hải, Ni Sư Thích Nữ Như Thủy.

Chư Đại Đức Tăng : Thích Hạnh Bình, Thích Viên Giác, Thích Viên Trí, Thích Nhật Từ, Thích Giác Ngôn, Thích Thị Quả,  Thích Phước Đạt, Thích Tâm Thiện, Thích Tâm Hải, Thích Giải Hiền, Thích Huyền Lan, Thích Giác Nguyên , Thích Giác Hiệp, Thích Thông Lý, Thích Phổ Huân, Thích Nguyên Hiền ,  Thích Thiện Hữu, Thích Lệ Thọ, Thích Hằng Đạt , Thích Thanh Chương, Thích Huệ Khai, Thích Quang Thạnh, Thích Thiện Quý,  Thích Giác Hoàng, Thích Minh Diệu, Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn, Thích Trí Siêu,Thích Tâm Khanh, Thích Nguyên Hùng, Thích Quảng Bảo.
 
Chư Đại Đức Ni : Thích Nữ Tuệ Liên, Thích Nữ Huệ Hướng, Thích Nữ Hương Nhũ, Thích Nữ Liên Chương, Thích Nữ Như Nguyệt, Thích Nữ Liên Hiếu, Thích Nữ Giới Hương, Thích Nữ Tắc Phú,Thích Nữ Hân Nghiêm, Thích Nữ Diệu Nhẫn, Thích Nữ Như Ngọc.

Quý Cư Sĩ Phật Tử
: Triết Gia Bùi Giáng, Nhà văn Võ Hồng, Giáo sư Minh Chi, Tiến sĩ Lâm Như Tạng, Tiến Sĩ Bình Anson, Giáo sư Trần Chung Ngọc, Giáo sư Hồng Dương, Giáo  sư Ðịnb Huệ, Giáo sư Trần Phương Lan, Cư sĩ Hương Bình Lê Hữu Dản,  Cư sĩ Hạnh Cơ, Bác sĩ Trần Trúc Lâm, Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Nhà Thơ Như Dũng, Nhà thơ Nguyên Khang, Học giả Ðồng Loại Trần Nguyên Trung, Nghiêm Xuân Hồng, Nhạc sĩ Lê Cao Phan, Nhạc sĩ Hoàng Cang, Võ Ðình Cường, Nguyên Nhật Trần Như Mai, Nhật Chiêu, Tâm Diệu, 
Nhà văn Vĩnh Hảo, Nhạc sĩ Võ Tá Hân, Phúc Trung, Nguyễn Phúc Bữu Tập, Tịnh Minh Nguyễn Ngọc Chúc, Nguyễn Văn Hóa, Hạnh Viên, Tâm Hà Lê Công Đa, Trần Anh Kiệt, Gia Tuệ, Minh Châu, Đặng Tấn Hậu, Vương Thúy Nga Tâm Minh, Phan Mạnh Lương, Cư Sĩ Chính Trực, Lại Như Bằng,  Minh Thiện, Minh Liên, Giác Đạo Dương Kinh Thành, Thiện Anh Lạc, Diệu Liên, Nguyên Định, Chân Nguyên, Đào Nguyên, Minh Thông, Phan Tấn Hải, Nguyễn Hòa,  Huỳnh Trung Chánh, Tịnh Hải, Phạm Kim Khánh,Trần Tiễn Khanh, Trịnh Nguyên Phước, Võ Đại Sinh, Diệu Liên, Diệu Tịnh, Từ Quán, Vĩnh Hằng, Nguyên Minh Lê Hữu Phương,  Hải Trần, Nguyễn Phú Thứ, Thiện Tuệ, Việt Chí Nhân, Tâm Quang, Chánh Tâm, Quán Như, Bạch Yến, Tâm Bình, Huyền Cương, Hạnh Thức, Thiện Ngộ, Lục Thạch, Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng, Hoàng Thịnh, Diệu Anh Quỳnh Trâm, Mang Viên Long, Lê Việt Nhân, Hạnh Cơ, Uy  Linh, Uyên Viễn,  Lê Cung, Nguyễn Ðiều, Tố Am Nguyên Toại, Võ Văn Tường, Huỳnh Như Phương, Minh Ðức Thanh Lương, Phan Thị Xuân, Tường Linh, Thiên Hương, Tâm Minh Ngô Tằng Giao, Tuệ Kiên, Diệu Hạnh Giao Trinh. Trần Tri Khách, Kỹ sư Nguyễn Trung Hiếu, Bảo Quốc Kiếm, Hạt Nắng Thùy Trang, Thu Nguyệt, Hoang Phong...

 

 

---o0o---


 

Ban Biên Tập

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng


Ban Bảo Trợ :
 

 Ðạo hữu Nguyên Phúc -Thanh Nguyễn Goodwin

Ðạo hữu Tâm Kiến Chánh
 Ðạo hữu Diệu Hoa

 Ðạo hữu Nguyên Doãn Phan Nguyên Đáng
Một Sư Cô ở Mỹ
Quảng Thoại
Nguyên ThanhBan Ðánh máy tiếng Việt :


 Thích Đức Tuấn, Thích Nữ Nguyên Khai, Thích Nữ Nhật Nhan, Thích Nữ Giác Anh, Ðàm Thanh, Hải Hạnh, Diệu Nga, Kim Lý, Hoa Giác, Hoàng Ánh, Thiên Hương,  Thanh Phi, Ngọc Sương, Nguyệt Cung, Diệu Giác Lệ Thu,  Thái Hòa, Tú Anh, Diệu Anh Quỳnh Trâm, Giác Trí, Quảng Trí, Quảng Nghĩa, Quảng Phước, Quảng Huệ, Quảng Giác, Chúc Hoa, Huệ Dũng, Thanh Tâm, Thanh Tuyền, Huệ Minh, Ðoan Trang, Thùy Châu, Quách Tường, Việt Dũng, Phước Sơn, Huyền Trân, Ngọc Hân, Thiên An, Thùy Trang, Thúy Ngọc, Thúy Loan, Thúy Liễu, Ngọc Thúy, Thúy Hằng, Diệu Thanh, Cao Thân, Mỹ Hồ, Bích Thi, Bích Hương,
Hồng Liên, Ngọc Thùy, Phước Ngọc, Phương Trang, Bích TyKim Ngân, Thùy Dung Diệu Xuyến, Chơn Mỹ Thanh, Thiền Lâm Đông Phương,  Xuân Quang, Kim Lệ, Hoàng Yến, Lan Thanh, Nguyên Thu, Nguyên Nhật Minh, Chúc Thượng, Chánh Dũng, Tâm Diệu Dương Mỹ, Diệu Tánh, Minh Quang, Hương Lâm, Diệu Nhàn, Nguyên Phụng, Quảng Đạo, Đồng Thanh, Quảng Hạnh, Diệu Nhơn, Minh Đạo, Hồng Phúc, Quảng Văn, Mạnh Thiều, Diệu An, Trúc Giang, Diệu Hiếu, Kiêm Dung, Mỹ Liên, Ngọc Diệu, Diệu Đạo Mỹ Cảnh, Huệ Lực, Nhuận Giai Hiền Đinh, Kim Thư, Diệu Khánh, Hoàng Chơn, Trần Quang Viễn, Minh Minh Nguyên Ngọc, Diệu Pháp, Tuệ Hải Phúc Cường, Quảng Nhật Viên, Quảng Tuệ Hương, Chủng Phượng, Quảng Tuệ Khánh, Chúc Huy Nguyễn Minh Hoàng, Quảng Hương Phương Giang, Diệu Vân, Nhật Ngọc, Cao Thị Hồng, Thanh Nhàn Kim Lan, Phương An, Diệu Thao, Minh Huệ Quảng Diệu Ngộ...

 

 

Ban Ðánh máy tiếng Anh :
 

Nguyen Tam Thieu Van Duc,  Lydia Quang Nhu,
Quang Huong Ngoc Tram, Phuong Linh, Jenny Huyen Tran, Ngoc Han,
Thien An,  Dieu Anh Quynh Tram,   
Brian Nguyen Chi,
Sathischandra Edirisinghe,
Ananda
Jayampathy Unantenne & Sandamala Unantenne,
Jay Wilkins, Steven Lowe, Tâm Lạc, Thái Hoàng Duy, Tan Nguyen,
Trọng Khương, Quang Khanh My Xuan, Quang Huy,
Julie Thuy-Duong Ly;
Kim Chi, Christina Quang Nhat Hy,
Quảng Tịnh Kim Phương,

Quang Tri Tue Matthew Kurylowicz, Quang Tue Lien Doris Ruth, John Tavaner


Thiết kế hình ảnh:
Thích Minh Phú, Minh Thông, Trà My Nguyên Nhật An,
Thái Hòa Nguyên An, Diệu An, Lê Hiếu

Trình bày : 
Nguyễn Minh Tiến,
Nhị Tường, Nguyên Tâm, Mỹ Hạnh,
Nguyên Hân, Quảng Tịnh Thiều Văn Bình
Huệ Dũng Baosoft,  Diệu Nga, Thiện Hưng, 
 Nguyên Nhật An Trà My, Trọng Hiệp,
 Chân Đức, Nguyên Thảo, Nguyên An....

Trao đổi tài liệu với các trang nhà :

Đạo Phật Ngày Nay ( ĐĐ Thích Nhật Từ)
Con đường Giải Thoát ( Cư Sĩ Bình Anson)
Thư Viện Hoa Sen ( Cư sĩ Tâm Diệu)
Hoa Sen ( Cư sĩ Tâm Kiến Chánh)
Phật Học ( Cư sĩ Phúc Trung)
Người Cư Sĩ ( Cư Sĩ Nguyên Đạo)
Buddha Home ( Nhà văn Vĩnh Hảo)

 

---o0o---

 

 

 

| Thư Ngỏ của Ban Biên Tập |
 

---o0o---

Cập nhật : 10-06-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email:
quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600