Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thích Nữ Huệ Trân
(Bút danh khác: Diệu Trân, Hạnh Chi)
Email: balamat1250@yahoo.com


...... ... .

 

 

 

Đôi nét về tác giả: Sư cô Thích nữ Huệ Trân, thế danh Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 1942, tại Hà Nội. Xuất gia năm 2007 với HT Thích Thiện Long tại chùa Phật Tổ, Long Beach California, miền Nam Hoa Kỳ. Thọ Sa Di Ni năm 2008 tại Đại Giới Đàn Thanh Lương Địa, Làng Mai, Pháp Quốc. Thọ Thức Xoa Ma Na năm 2010 tại Đại Giới Đàn Thủy Tiên, Làng Mai, Pháp Quốc. Thọ Tỳ Kheo Ni năm 2011 tại Đại Giới Đàn Lắng Nghe, Làng Mai, Pháp Quốc. Đã xuất bản mười một cuốn sách với những bút hiệu: Diệu Trân, Huệ Trân, Hạnh Chi, Giác Ngọc, Đáo Bỉ Ngạn ....


(xem tiếp)

 

---o0o---

Cập nhật : 01-06-2012


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com

Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600